"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 5
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-9962 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-4625 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-4627 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-4626 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 42
  IZ D-Max Spacecab 2.5
  วันจด : 26/04/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฒษ-2757 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 45
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 28/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-6482 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 53
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 23/04/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กช-3020 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Doublecab 2.4 E 4WD
  วันจด : 24/08/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-4769 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Doublecab 2.8 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 28/09/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 6,xxx ทะเบียน : 5กพ-7738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลิอง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-4624 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 73
  TT Revo Doublecab 2.8 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 25/09/2017 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 6กภ-2838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 80
  TT Ventury 3.0 V เบาะ3แถว
  วันจด : 03/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ฮร-5928 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 87
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/04/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8431 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 95
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กล-1700 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 03/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-4313 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 101
  NS X-Trail 2.0 V CVT Navi+SDการ์ด 4WD
  วันจด : 06/05/2015 เกียร์ : A สี : เขียว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กช-7463 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 104
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กจ-9040 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 105
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กง-1104 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 106
  TT Innova 2.8 Crysta
  วันจด : 04/11/2016 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กย-4970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 110
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 03/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กศ-1705 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 111
  TT Fortuner 3.0 V 4WD
  วันจด : 17/06/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-4787 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 113
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 30/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กช-5423 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 115
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 19/03/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 4กฆ-8161 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 119
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 18/05/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 4กญ-4179 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 120
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กว-1716 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 123
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-4934 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 124
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 11/08/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กท-5966 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 125
  MT Mirage 1.2 GLX CVT
  วันจด : 25/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กข-1427 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 129
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 20/02/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2กฮ-4073 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 130
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 19/03/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กฆ-8204 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 131
  HD Accord 2.0 EL ระบบNaviในคัว
  วันจด : 20/03/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-6722 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 134
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5833 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 139
  SK Swift GL 1.2 L CVT
  วันจด : 02/04/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กจ-2635 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 140
  SK Swift GL 1.2 L CVT
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กท-7063 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 143
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 21/01/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กฬ-7798 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 144
  HD City 1.5
  วันจด : 18/02/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กฬ-1378 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 151
  TT Fortuner 3.0 V ระบบNaviในตัว 4WD
  วันจด : 26/11/2012 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1กฌ-7611 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 156
  MD CX5 2.5 S
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4360 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 158
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 3กว-1729 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 159
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 22/10/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กย-8831 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 162
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กว-1735 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 163
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 06/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กล-640 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 164
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5849 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 166
  TT Fortuner 3.0 V ระบบNaviในตัว 4WD
  วันจด : 04/01/2013 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1กด-9566 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
 • ลำดับที่ 167
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5836 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 31/05/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20