"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 667รายการประมูลวันที่ 10/06/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-9573 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-158 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9274 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 4
  IZ D-Max Spark 2.5 EX 2WD
  วันจด : 22/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-9427 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9290 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-9582 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 19/11/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-6864 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Doublecab 2.8 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 11/04/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กจ-7740 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 08/03/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-6223 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 09/08/2012 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฒบ-1472 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 25/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-9845 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 16
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2797 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 21
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-161 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 23/04/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒถ-9426 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 11/05/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-3751 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD
  วันจด : 04/09/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-8704 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 32
  IZ D-Max Spark 2.5 EX 2WD
  วันจด : 22/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-9425 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9276 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 42
  TT Vigo Doublecab 3.0 G
  วันจด : 18/04/2011 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-7030 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2019
 • ลำดับที่ 43
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 20/08/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮม-9790 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 48
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 26/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 3กง-6030 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 50
  IZ MU-X 2.5 VGS CD 2WD
  วันจด : 13/07/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กด-3386 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 51
  HD CR-V 2.0 E
  วันจด : 09/12/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กศ-4183 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9286 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 53
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 10/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กค-1833 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 57
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-9593 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 59
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 23/02/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : ฒค-3896 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 64
  TT Vigo Smartcab 2.5 E
  วันจด : 16/09/2014 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒฎ-1699 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 66
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 23/02/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : ตฐ-1177 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 17/03/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กฆ-4788 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 79
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 2WD
  วันจด : 18/04/2011 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : วม-1117 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2019
 • ลำดับที่ 82
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 08/07/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กณ-9672 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 83
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 08/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-7296 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 84
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 26/03/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กง-5664 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 85
  SK Swift 1.2 GL
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กท-7082 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 89
  NS Almera 1.2
  วันจด : 02/03/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กข-7364 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 90
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 15/09/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กพ-5763 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 94
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 24/12/2012 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 1กฐ-8223 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 95
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 22/10/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กย-8824 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 97
  NS Almera 1.2
  วันจด : 25/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กร-7477 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 06/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กล-667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 101
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 29/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กม-7627 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 102
  NS Almera 1.2
  วันจด : 27/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 4กล-6935 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 103
  HD City 1.5 V
  วันจด : 13/10/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กพ-8064 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 106
  TT Camry 2.5 Hybrid MP3
  วันจด : 23/04/2015 เกียร์ : A สี : เทาเขียว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-7063 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 107
  HD City 1.5 V
  วันจด : 05/11/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กย-6304 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 111
  MB S350 3.0 CDI L
  วันจด : 11/04/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-3615 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 115
  TT Camry 2.0 G MP3
  วันจด : 01/04/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กง-9010 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
 • ลำดับที่ 119
  TT Camry 2.5 G Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 19/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาฟ้า เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กธ-5725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 12/06/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 670

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20