"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-8044 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Vigo Smart Cab 2.5 J
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-7400 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 4
  IZ D-Max Cab4 3.0 VGS Ddi Hi-Lander 2WD
  วันจด : 09/06/2015 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-8305 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 6
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4247 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-8043 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 10
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4248 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 26/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-163 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 25
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD (ฟ)
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ผก-5765 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 26/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-160 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 11/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-2638 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD (ฟ)
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ผก-5756 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 05/02/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2กฬ-5215 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 41
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 2WD
  วันจด : 18/04/2011 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-7030/วม-1117 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 42
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 22/02/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : ฒค-3874 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 45
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 29/02/2012 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : ฒณ-4890 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Vigo Single 2.7 J 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 26/08/2014 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-6514 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Commuter 3.0 เบาะ3แถว
  วันจด : 11/08/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-6427 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 51
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 22/11/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮย-4399 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 54
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 28/10/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮร-7747 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 57
  IZ D-Max Cab4 3.0 Ddi VGS 4WD
  วันจด : 29/09/2012 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฆพ-2725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 60
  TT Vigo Single 2.7 J 2WD (ธ) ตู้ทึบ
  วันจด : 26/08/2014 เกียร์ : M สี : เหลืองแดงดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-6523 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 62
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 23/02/2011 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : ฒค-3893 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 63
  TT Vigo Champ Extracab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 26/08/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : ฒฌ-9914 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Navi
  วันจด : N/A เกียร์ : - สี : - เลขไมล์ : - ทะเบียน : 5กจ-7738 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 71
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 03/07/2012 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮพ-6413 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 73
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD (ฟ)
  วันจด : 04/08/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-871 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 24/07/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 40x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-8244 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 78
  TT Vigo Smartcab 2.5 J
  วันจด : 26/05/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒท-9044 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 79
  IZ Mu-x 3.0
  วันจด : 03/07/2012 เกียร์ : A สี : เงิน เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 3กศ-9684 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 80
  TT Fortuner 3.0 V 2WD Navi
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2056 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 81
  MB E300 2.1 Bluetec Hybrid
  วันจด : 13/03/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กก-7829 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 84
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 01/07/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กณ-4907 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 86
  TT Camry 2.0 G Extremo Navi+SDการ์ด
  วันจด : 24/01/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2กส-2495 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 100
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 19/05/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กฎ-4361 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 101
  MB C200 1.8 Style AMG
  วันจด : 25/09/2013 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2กผ-5815 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 104
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กณ-4856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 108
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 18/05/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กญ-4180 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 109
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กณ-4866 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 110
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กพ-5731 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 111
  HY Grand Starex 2.5 VIP 2WD
  วันจด : 25/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กว-4487 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 114
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 115
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กญ-7842 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 117
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กพ-5725 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 119
  HD BR-V 1.5 SV
  วันจด : 20/06/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5กณ-8394 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 120
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 16/09/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กพ-7075 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 122
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กณ-4867 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 124
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กภ-4371 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 129
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กพ-5732 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 130
  TT Altis 1.8 G
  วันจด : 23/02/2012 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฆก-5248 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2019
 • ลำดับที่ 131
  HD CR-V 2.0 E
  วันจด : 04/01/2013 เกียร์ : A สี : เงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1กฏ-3857 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/06/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 723

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20