"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 677รายการประมูลวันที่ 19/08/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Doublecab 2.7 E 2WD
  วันจด : 26/01/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 4กธ-633 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 3
  IZ D-Max Cab4 3.0 Z Hi Lander Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 30/12/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กศ-7583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 15/08/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 3กน-6908 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Doublecab 2.7 E 2WD
  วันจด : 26/01/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 40x,xxx ทะเบียน : 4กธ-661 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 9
  IZ D-Max Cab 4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาฟ้าดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8141 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 11
  TT Vigo Doublecab 2.5 G D4D 2WD
  วันจด : 10/07/2014 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 3กถ-2856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 2WD
  วันจด : 23/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 4กผ-3419 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4840 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 14
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD แชสซีตัดต่อ
  วันจด : 10/01/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : ฒย-8140 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 15
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 21/04/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-8972 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 16
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 15/08/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 3กน-6905 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 06/07/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-9457 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 18
  TT Vigo Smartcab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 03/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒง-2498 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 19
  TT Vigo Single 2.5 J (ธ)
  วันจด : 20/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-9005 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 20
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮร-743 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 22
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8060 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 23
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 23/05/2014 เกียร์ : M สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-8539 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 24
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาฟ้าดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8122 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 26
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮร-1064 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 09/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้าตาล เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-2144 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 06/10/2010 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 39x,xxx ทะเบียน : ถอ-3045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 04/11/2014 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฐ-3646 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด 2WD Prerunner
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4852 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 35
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2กฮ-6637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2796 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 38
  TT Vigo Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 16/12/2013 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2กศ-2472 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 39
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 16/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮร-1126 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 40
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 15/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-3268 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 43
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 25/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-8535 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 44
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 08/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮร-703 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 45
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กท-8130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Ventury 2.7 G เบาะ3แถว
  วันจด : 09/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮว-8435 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-6407 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 11/05/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮว-4122 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 50
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 17/04/2014 เกียร์ : M สี : ขาวแดง เลขไมล์ : 43x,xxx ทะเบียน : 1ฒจ-8113 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 51
  TT Ventury 2.7 G เบาะ3แถว
  วันจด : 17/09/2013 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮย-1392 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 20/01/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2กส-6381 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 53
  IZ MU-X 2.5 CD 2WD
  วันจด : 18/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กข-3019 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 54
  NS Navara Cab4 2.5 2WD
  วันจด : 26/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กน-1042 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 55
  IZ Mu-X 2.5 2WD
  วันจด : 26/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กว-5037 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 57
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/04/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮม-2665 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 59
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : น้ำเงินฟ้าขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8114 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮล-9633 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 62
  TT Vigo Champ Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/05/2012 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฒท-4088 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 63
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 13/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2กอ-2421 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 66
  MD BT-50 3.2 PRO
  วันจด : 29/09/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 5กพ-9307 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 68
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 06/03/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฒว-1961 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 74
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 27/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-8407 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Single 2.7 J 2WD (ธ)
  วันจด : 14/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-3189 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/08/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20