"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4WD
  วันจด : 02/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-9604 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 14
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 11/09/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-8940 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 21
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 14/10/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-7064 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 26
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 24/06/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒธ-7190 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Vigo Single 2.5 J
  วันจด : 23/12/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒฒ-4827 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 39
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 14/10/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-7062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 42
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ1แถว
  วันจด : 26/01/2012 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮบ-6926 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 42
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 06/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 3กฌ-7847 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/04/2019
 • ลำดับที่ 45
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 11/03/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒต-7590 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Vigo Doublecab 3.0 G Navi+ไม่มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 09/04/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-2366 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 12/06/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฒห-1092 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 51
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 14/10/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-7068 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 54
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 03/04/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 1ฒถ-4951 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 56
  TT Vios 1.5
  วันจด : 16/06/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : - ทะเบียน : กฒ-8984 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/05/2019
 • ลำดับที่ 61
  TT Commuter 3.0 เบาะ3แถว
  วันจด : 30/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮร-4277 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 70
  IZ D-Max Cab4 3.0 4WD
  วันจด : 11/03/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กฆ-2382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 82
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/04/2016 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กจ-6694 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 84
  NS Teana 2.5 XV Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 04/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1กว-1802 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 92
  NS Almera 1.2
  วันจด : 25/11/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กร-7516 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 93
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 19/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-4791 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 94
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 02/09/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2กธ-5092 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 95
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 14/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 3กค-8928 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Innova 2.0 G
  วันจด : 20/03/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฆ-9020 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 104
  IZ Mu-X 3.0 4WD
  วันจด : 05/10/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กภ-3248 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 128
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/04/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กจ-6692 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 161
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 22/04/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-5703 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 162
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 22/04/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-5714 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 171
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 17/12/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กศ-8192 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
 • ลำดับที่ 177
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 20/02/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2กฮ-4277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/05/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 665

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20