"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 21/05/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฒห-1911 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-5811 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 12/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-4271 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Vigo Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : ผก-5766 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 22
  TT Vigo Doulbecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 02/05/2012 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฆฒ-3835 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9278 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9281 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 19/11/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-6863 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 01/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-9707 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Ventury 3.0 G เบาะ3แถว
  วันจด : 30/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮล-3845 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 54
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 23/11/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-7614 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 58
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 02/01/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮย-5536 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 28/06/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7368 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 64
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 08/05/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒท-3842 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 67
  TT Vigo Champ Doublecab 3.0 G Navi+SDการ์ด 4WD
  วันจด : 22/04/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-6401 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 71
  TT Fortuner 3.0 V Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 09/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กพ-6523 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 72
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 19/12/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กศ-9823 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 74
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 05/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : กล-2009 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 75
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 26/03/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กง-5602 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 76
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 02/11/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กย-2290 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 12/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กล-5048 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 78
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/10/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กย-8664 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 80
  MT Attage 1.2
  วันจด : 08/07/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ขล-4504 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 86
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 26/08/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 5กข-3563 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 88
  HD Accord 2.0 EL ระบบNaviในตัว
  วันจด : 23/01/2014 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2กส-8164 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 93
  CL Captiva 2.4 LSX BENZINE
  วันจด : 06/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2กฬ-6730 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 99
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 03/05/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กฌ-720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 106
  MT Pajero Sport 2.4 Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 08/12/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กว-2360 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 108
  TT Vios 1.5 J Dual
  วันจด : 22/03/2017 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กค-5073 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 111
  FD Everest 3.2 Titanium 4WD
  วันจด : 12/02/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-5406 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 112
  NS Teana 2.0 XE
  วันจด : 31/03/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กง-9263 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 115
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 14/05/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กญ-6645 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 118
  NS March 1.2 E
  วันจด : 02/03/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กข-7371 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 120
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 08/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กญ-2420 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 121
  HY H-1 2.5 GS Starex VIP MC10 2WD
  วันจด : 30/03/2012 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : ฆญ-6051 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 122
  HD Jazz 1.3 Hybrid
  วันจด : 20/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-4340 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 125
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 29/11/2013 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2กว-2785 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 126
  TT Prius 1.8 Hybrid
  วันจด : 18/05/2012 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : ฆด-3756 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 130
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กว-1704 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 134
  SK Swift GL 1.2 L CVT
  วันจด : 02/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กจ-2610 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 135
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 17/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-4472 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 136
  CL Trailblazer 2.8 LTZ 2WD
  วันจด : 06/06/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กฒ-4152 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 138
  IZ Mu-X 3.0 2WD
  วันจด : 18/05/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กญ-4187 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 139
  SK Swift GL 1.2 L CVT
  วันจด : 02/04/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กจ-2609 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 140
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/05/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กฎ-4705 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 142
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กฬ-8320 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 143
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/12/2013 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2กศ-9412 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 146
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 17/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กล-7809 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 155
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 03/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กศ-1695 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20