"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 669รายการประมูลวันที่ 24/06/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 21/05/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฒห-1911 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-5811 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 12/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-4271 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 4
  IZ D-Max Cab4 3.0 Navi+มีSDการ์ด VGS Ddi Hi-Lander 2WD
  วันจด : 09/06/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-8301 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2972 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 E 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-9957 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 27/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 3กก-4247 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 9
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 06/10/2010 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 39x,xxx ทะเบียน : ถอ-3045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 10
  TT Fortuner 3.0 V ระบบNaviในตัว 4WD
  วันจด : 02/10/2012 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : ฆอ-5116 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 11
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 27/12/2012 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1กด-4652 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 21/11/2012 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฒภ-9770 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Vigo Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 14
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G Prerunner Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 10/02/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2กฬ-9015 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 15
  TT Vigo Single 2.5 J (ธ)
  วันจด : 20/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-9005 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 16
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 26/12/2012 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮภ-6356 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 18
  IZ D-Max Cab4 2.5 2WD
  วันจด : 25/09/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮย-1240 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 19
  IZ D-Max Cab 4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาฟ้าดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8141 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 20
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 13/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒง-6658 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : ผก-5766 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 22
  TT Vigo Doulbecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 02/05/2012 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฆฒ-3835 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 23
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 4WD
  วันจด : 13/12/2013 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2กศ-1479 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 24
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 10/06/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮม-6362 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 25
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8135 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 26
  TT Vigo Doublecab 3.0 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 27/11/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กว-6217 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 29/05/2014 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-6413 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Vigo Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 16/12/2013 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2กศ-2472 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2กฮ-6637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Vigo Smartcab 2.7 J ติดแก๊สLPGลงเล่มแล้ว
  วันจด : 25/03/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒจ-1072 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 31
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 07/12/2010 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 42x,xxx ทะเบียน : ถฮ-7532 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9278 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Vigo Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : ผก-5770 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 34
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 13/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2กอ-1872 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 35
  IZ D-Max V-CROSS Cab4 3.0 4WD
  วันจด : 27/06/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ฮม-7352 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : M สี : เหลือง น้ำตาล เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9281 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD Plus (ฟ)
  วันจด : 19/11/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-6863 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 38
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาฟ้าดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8122 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 39
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : น้ำเงินฟ้าขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8114 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 40
  IZ D-Max Cab4 3.0 Ddi VGS 4WD
  วันจด : 29/09/2012 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฆบ-2725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 41
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 15/12/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-9430 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 42
  TT Commuter 3.0 เบาะ4แถว
  วันจด : 15/03/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 40-0654 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 43
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 13/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2กอ-2397 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 44
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 16/04/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 30-9934 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 45
  TT Revo Smartcab 2.4 2WD
  วันจด : 26/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-7645 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/04/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮม-2665 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 01/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-9707 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-4627 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 19/06/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 30-8691 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 50
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 20/09/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮว-7133 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 51
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 11/05/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮว-4122 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Ventury 3.0 G เบาะ3แถว
  วันจด : 30/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮล-3845 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/06/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 670

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20