"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4459 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-9587 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2972 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 4
  IZ D-Max Cab4 3.0 Navi+มีSDการ์ด VGS Ddi Hi-Lander 2WD
  วันจด : 09/06/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-8301 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 14/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-6295 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4461 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 10
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 13/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒง-6658 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4465 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 24
  TT Vigo Doublecab 2.7 E 2WD
  วันจด : 25/06/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กด-6664 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4460 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 26/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 E 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-9957 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-4463 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 2WD
  วันจด : 26/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-7645 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 16/04/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 30-9934 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-4627 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 19/06/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 30-8691 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Vigo Champ Smartcab 2.7 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 16/08/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฒอ-3953 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 53
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 08/04/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮย-9270 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 56
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 09/03/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 30-9828 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 58
  TT Vigo Champ Single 2.7 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 19/03/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 1ฒถ-175 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Single 2.4 J 2WD
  วันจด : 14/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-2497 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 63
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-9591 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 65
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 23/04/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 1ฒถ-9667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 67
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 28/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-5404 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 68
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 14/11/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒข-2984 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 69
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 07/08/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 3กน-1389 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 73
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 03/07/2012 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮพ-6417 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 74
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 06/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กล-637 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 75
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 12/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กล-5073 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 76
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5842 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 03/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กศ-1690 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 78
  HD City 1.5 V
  วันจด : 18/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กล-8509 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 79
  SK Swift 1.2 GL
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กท-7073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 80
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 22/10/2014 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กย-8791 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 85
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 22/10/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กย-8830 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 86
  MB E300 2.1 BlueTEC Hybrid Executive
  วันจด : 27/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กต-706 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 90
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 22/12/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5843 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 91
  HD HR-V 1.8 EL
  วันจด : 02/02/2016 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กม-7762 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 95
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 06/08/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 4กถ-8637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 99
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 06/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กล-643 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5845 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 102
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 11/03/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กค-9003 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 104
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/04/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 3กจ-9018 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 105
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กล-476 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 106
  FD Everest 3.2 Titanium 4WD
  วันจด : 27/05/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กฐ-4478 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 109
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 3กว-1720 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 110
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กว-1725 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
 • ลำดับที่ 115
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กว-1703 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 1,605
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/07/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20