"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 686รายการประมูลวันที่ 21/10/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2375 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 12/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-6247 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 20/05/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒท-7127 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 15/02/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒอ-5912 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2924 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 04/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว-เขียว-น้ำเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-8610 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 7
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 08/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮร-698 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 9
  TT Vigo Doublecab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 28/11/2012 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1กญ-2258 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 10
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD
  วันจด : 04/09/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-8702 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 05/11/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-3351 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 J 2WD
  วันจด : 13/10/2014 เกียร์ : M สี : ขาวฟ้าดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กย-1219 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2925 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Single 2.7 J (ธ)
  วันจด : 14/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-3187 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 15
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮร-738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 16
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+ไม่มีSDการ์ด Prerunner 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-6915 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 17
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 10/06/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ฮร-2297 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 18
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Prerunner 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-6911 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 19
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4863 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 19/08/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3907 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4843 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 22
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 10/06/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮร-2301 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 23
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 21/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 3กท-749 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 24
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 23/05/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2กง-6724 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 25
  NS Navara Doublecab 2.5 E NP300 CALIBRE
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2162 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 26
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 20/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กธ-6408 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 16/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กบ-7358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4WD
  วันจด : 24/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-4770 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 29
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-3762 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 24/08/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-3411 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 31
  IZ D-Max Spacecab 2.5 SLX 2WD
  วันจด : 06/01/2011 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : บร-3358 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Revo Doublecab 2.4 E 2WD
  วันจด : 25/10/2016 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กม-6817 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 04/09/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กน-7155 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 34
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-6407 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 35
  TT Vigo Champ Doublecab 3.0 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 21/10/2013 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2กม-3409 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 36
  IZ Mu-X 2.5 2WD ไม่มีเบาะหลัง
  วันจด : 18/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กข-3013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Vigo Doublecab 3.0 G Navi+มีSDการ์ด Prerunner 2WD
  วันจด : 24/09/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 3กภ-5049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 38
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮร-746 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 39
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 29/04/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กฌ-1597 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 40
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 08/11/2012 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฒภ-4904 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 41
  TT Vigo Single 2.7 J 2WD (ธ) ตู้ทึบ
  วันจด : 26/08/2014 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-6516 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 42
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 11/11/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ฒข-1600 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 43
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 17/06/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮร-2615 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 44
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-5893 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 45
  IZ D-Max Cab4 3.0 Z Hi Lander Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 30/12/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กศ-7583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 46
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 25/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กก-8561 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 25/12/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮร-9675 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 48
  TT Vigo Doublecab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 04/06/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-5829 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 49
  TT Vigo Doublecab 2.5 2WD
  วันจด : 18/06/2012 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฆธ-4139 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
 • ลำดับที่ 50
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 16/07/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-5813 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/10/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 686

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20