"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 682รายการประมูลวันที่ 23/09/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 51
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 14/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : ฮร-867 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 52
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-292 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Single 2.7 J 2WD (ธ)
  วันจด : 14/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-3188 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 54
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 28/06/2012 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮพ-6204 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 55
  TT Vigo Champ Doublecab 3.0 G Navi+ไม่มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 18/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2กอ-7906 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 56
  IZ Mu-X 2.5 2WD
  วันจด : 26/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กว-5037 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 57
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : น้ำเงินฟ้าขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8114 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 58
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 08/02/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ญฉ-6139 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 59
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 08/10/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒก-1877 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 60
  TT Ventury 3.0 G เบาะ
  วันจด : 02/12/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮว-9049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 61
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮร-1064 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 62
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 14/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฮร-872 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 63
  IZ D-Max 2.5 2WD
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-294 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 64
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 25/02/2016 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กก-8603 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 21/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2165 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 66
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD Navi+SDการ์ด
  วันจด : 23/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กท-4088 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 67
  IZ Mu-7 3.0 Choiz Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 26/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาฟ้า เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 1กย-3077 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 68
  TT Vigo Doulbecab 3.0 G 2WD
  วันจด : 29/08/2007 เกียร์ : M สี : น้าตาล เลขไมล์ : - ทะเบียน : 8กข-9315 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 5,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 69
  IZ D-Max Spark 2.5 S ตู้ทึบ
  วันจด : 05/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒน-8247 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 70
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 21/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 3กท-749 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 71
  NS Navara Kingcab 2.5 LE 2WD รถบุคคล
  วันจด : 31/08/2012 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ตบ-9597 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 72
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 23/04/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮย-9752 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 73
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 4WD
  วันจด : 24/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 3กท-6073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 74
  IZ D-Max Spacecab 3.0 Hi Lander 2WD รถบุคคล
  วันจด : 26/10/2009 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : บย-6898 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 75
  IZ D-Max Cab4 2.5 2WD
  วันจด : 19/01/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กฬ-5940 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 76
  IZ D-Max 2.5 2WD
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒข-297 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Prerunner 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-6911 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 78
  IZ D-Max Cab4 2.5 2WD
  วันจด : 14/03/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1กว-6914 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 79
  IZ D-Max Cab4 2.5 2WD
  วันจด : 19/01/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กฬ-5939 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 80
  IZ D-Max Spacecab 2.5 SLX 2WD ไม่มีVAT / รถบุคคล
  วันจด : 06/01/2011 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : บร-3358 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 81
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ฮร-734 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 82
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 24/11/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : ฮร-8519 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 83
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 20/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-7220 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 84
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 09/09/2015 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-8041 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 85
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 23/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮร-1506 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 87
  TT Fortuner 3.0 V Navi 2WD
  วันจด : 29/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กม-7644 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 88
  TT Fortuner 3.0 V Navi 2WD
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2457 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 89
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3กล-2837 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 90
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 18/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กธ-4287 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 91
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 24/10/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กร-602 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 92
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 23/05/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2กง-6724 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 01/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-708 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 94
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 04/02/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-1591 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 95
  TT Fortuner 2.7 V 2WD Navi+SDการ์ด
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4819 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 96
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 08/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-9880 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 97
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 10/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กล-2840 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 98
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/11/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กล-2826 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 99
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 16/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กษ-3986 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 30/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กม-9165 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 101
  NS X-Trail 2.0 2WD
  วันจด : 18/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กบ-8771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 682

เริ่มประมูล 12:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20