"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 673รายการประมูลวันที่ 22/07/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 150
  TT Camry 2.0 G Navi+มีSDการ์ด Extremo
  วันจด : 06/08/2014 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กธ-8744 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 151
  TT Fortuner 3.0 V 4WD รถบุคคล/ไม่มีVAT
  วันจด : 14/01/2008 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ชศ-9046 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 152
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 06/06/2016 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กฒ-4304 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 153
  TT Camry 2.0 G Extermo
  วันจด : 26/02/2014 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 48x,xxx ทะเบียน : 6กพ-2099 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 154
  HD Civic 1.8 E ระบบNaviในตัว
  วันจด : 27/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-2959 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 155
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/04/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8352 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 156
  TT Fortuner 3.0 V ระบบNaviในตัว 4WD
  วันจด : 01/08/2013 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 2กด-6343 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 157
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/04/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8454 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 158
  HD Accord 2.4 EL ระบบNaviในตัว
  วันจด : 29/05/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-1923 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 159
  HD City 1.5 V
  วันจด : 19/08/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กน-6525 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 160
  HD Mobilio 1.5
  วันจด : 24/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-8532 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 161
  TT Fortuner 2.5 G Navi+ไม่มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 06/11/2013 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 41x,xxx ทะเบียน : 2กร-805 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 162
  TT Prius 1.8 Hybrid
  วันจด : 13/03/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กค-7951 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 163
  IZ Mu-7 3.0 Choiz 2WD
  วันจด : 05/04/2013 เกียร์ : A สี : เทาเขียว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1กฬ-6501 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 164
  TT Altis 1.8 E Dual ติดก๊าซCNGลงเล่มแล้ว
  วันจด : 28/11/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2กว-1952 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 165
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 13/06/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กณ-2175 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 166
  TT Camry 2.0 G Extremo MP3
  วันจด : 26/02/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 43x,xxx ทะเบียน : 6กว-919 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 167
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/04/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8458 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 168
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 08/07/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กณ-9312 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 169
  HD CR-V 2.4 EL ระบบNaviในตัว 4WD
  วันจด : 04/05/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กฌ-3707 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 170
  HD Mobilio 1.5
  วันจด : 24/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 4กล-8533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/07/2019
 • ลำดับที่ 170
  HD Mobilio 1.5
  วันจด : 24/04/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 4กฉ-8533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 171
  TT Altis 1.6 E Dual
  วันจด : 26/12/2013 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2กศ-9420 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 172
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 30/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กส-8244 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 173
  TT Camry 2.5 G MP3
  วันจด : 02/10/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กม-2380 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 174
  TT Camry 2.5 Hybrid ระบบNaviในตัว
  วันจด : 12/06/2015 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-2078 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 175
  NS Teana 2.0 XL MP3
  วันจด : 25/03/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3กง-3409 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 176
  NS Teana 2.0 XL 2WD
  วันจด : 21/05/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-6454 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 177
  FD Focus 1.6
  วันจด : 21/10/2014 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กย-6787 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 178
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/05/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-6721 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 179
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 27/06/2013 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2กช-6456 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 180
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 20/01/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กษ-4075 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 181
  HD Accord 2.0 EL ระบบNaviในตัว
  วันจด : 23/01/2014 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2กส-8146 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 182
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 21/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2กฆ-6404 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 183
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 02/06/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กฒ-1033 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 184
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 05/06/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-6756 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 185
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 29/03/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กง-5763 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 186
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 26/03/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กง-5325 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 187
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 12/12/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กศ-5571 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 188
  TT Camry 2.0 G MP3
  วันจด : 18/04/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-8604 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 189
  HD Accord 2.4 EL ระบบNaviในตัว
  วันจด : 23/01/2014 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2กส-8175 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 190
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 18/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-5397 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 191
  NS Teana 2.5 XV
  วันจด : 19/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กธ-5637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 192
  TT Fortuner 3.0 V Navi+SDการ์ด 2WD
  วันจด : 09/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กพ-6527 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 193
  HD City 1.5 SV
  วันจด : 29/05/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-6649 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 194
  TT Altis 1.8 G Dual
  วันจด : 08/06/2011 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ญบ-3557 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 195
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 06/06/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กฒ-6351 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 196
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 197
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 08/06/2011 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ญษ-3601 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
 • ลำดับที่ 198
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 15/09/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กพ-5761 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/07/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 673

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20