"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 869รายการประมูลวันที่ 05/06/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 7กค-4345 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 102
  FD Everest 2.2 L TITANIUM
  วันจด : 21/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กม-6720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 103
  TT Camry 2.5 Hybrid (2016)
  วันจด : 29/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กน-3792 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 104
  HD City 1.5 V
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กจ-2967 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 105
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กต-1063 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 106
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กณ-3980 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 107
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-2928 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 108
  MB E350e
  วันจด : 23/08/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กว-4462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 109
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 06/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กณ-3394 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 110
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กค-4485 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 111
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 10/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฒ-6989 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 112
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 30/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กฬ-590 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 113
  HD Accord 2.4 EL (ปีผลิต 2017)
  วันจด : 15/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8770 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 114
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 10/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฒ-8271 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 115
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 23/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กษ-6254 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 116
  NS Almera 1.2 E (2017)
  วันจด : 20/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-2383 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 117
  TT City 1.5 SV+ CVT
  วันจด : 02/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กล-8155 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 118
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 23/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กช-840 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 119
  TT Vios 1.5 MID (2019)
  วันจด : 30/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กศ-3708 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 120
  TT Yaris Ativ 1.2 J (2018)
  วันจด : 13/06/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กล-7914 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 121
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 03/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กธ-1315 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 122
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 05/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 8กร-6037 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 123
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 15/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กษ-8606 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 124
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 11/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-1091 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 125
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 16/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-9335 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 126
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus Prerunner+แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 20/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-560 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 127
  TT Revo Smart Cab 2.4 E Plus Pre AT 2WD + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-6678 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 128
  TT Revo Doublecab 2.4 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 25/04/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กฉ-8427 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 129
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner+แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 07/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-5134 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 130
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-1652 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 131
  TT Revo Doublecab 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 28/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฬ-1096 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Difflock
  วันจด : 10/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-7162 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 133
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-2214 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 134
  FD Ranger Doublecab 2.0 TURBO WILDTRAK 4X4
  วันจด : 20/02/2019 เกียร์ : A สี : ส้ม เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 8กณ-3754 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 135
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z+Carryboy เสมอเก๋ง
  วันจด : 25/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-2078 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/06/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ขก-1206 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 137
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 difflock
  วันจด : 22/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-4899 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus
  วันจด : 06/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-2931 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 139
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus
  วันจด : 06/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-492 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 140
  IZ D-MAX Spark 1.9 Ddi+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 14/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-9203 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 141
  IZ D-MAX SPACECAB 1.9 S
  วันจด : 29/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-7465 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 142
  TT Revo Doublecab 2.4 J PLUS
  วันจด : 24/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กด-6917 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 24/10/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8304 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 144
  IZ D-MAX Spacecab 2.5 Z
  วันจด : 19/11/2014 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน ขาว ชมพู เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒฐ-7483 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 145
  TT Revo Smartcab 2.4 E Z Edition + โครงสแตนเลสบนลูกกระบะ
  วันจด : 18/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-3166 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 146
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Z Ddi Z
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 7กพ-6518 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 147
  TT Revo Smart Cab 2.4 J Plus Z Edition (2019)
  วันจด : 04/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-322 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 148
  IZ D-MAX Spark 1.9 S Ddi+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 14/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-9205 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 149
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus (ปีผลิต 2018)
  วันจด : 25/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-7159 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 150
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-7294 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 869

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20