"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 895รายการประมูลวันที่ 04/12/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:11 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กว-3448 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 102
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner+แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 07/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-5134 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 103
  FD Ranger 2.0 L Turbo Wildtrack CAB4 4WD
  วันจด : 31/07/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กว-1101 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 104
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 16/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-9335 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 105
  IZ D-MAX Cab4 3.0 Z V-Cross
  วันจด : 27/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 8กย-2976 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 106
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-2214 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Smart Cab 2.4 G Pre AT + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 15/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-7622 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 15/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กษ-8613 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 109
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9712 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9713 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 111
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กศ-4216 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 112
  NS X-Trail 2.0 S
  วันจด : 31/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1กย-2223 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 113
  TT Nes Altis 1.6 G MID
  วันจด : 06/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-8312 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 114
  TT Nes Altis 1.6 G MID
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-8316 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 115
  TT Nes Altis 1.6 G MID
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-8310 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 116
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 23/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ขฉ-4815 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 117
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กศ-8880 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 118
  TT Camry 2.5 HV Navigator
  วันจด : 11/08/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กท-6083 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 119
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กง-3716 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 120
  FD EVEREST 2.2
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กว-1665 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 121
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กพ-3042 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 122
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4ขร-9210 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 123
  TT Vios 1.5 E MID
  วันจด : 24/09/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 9กจ-7006 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 124
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กม-3075 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 125
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กผ-7845 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 126
  FD EVEREST 3.2 Titanium 4WD
  วันจด : 13/06/2017 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-3796 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 127
  HD Mobilio 1.5 S
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5233 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 128
  TT Vios 1.5 J (2018)
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-1882 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 129
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-5710 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 130
  TT Fortuner 2.4 G
  วันจด : 22/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน :  9กฒ-9300  เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 131
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-8714 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 132
  FD Everest 2.0 L Turbo 4x2 Titanium
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กถ-5200 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 133
  HD New City 1.0 S Turbo
  วันจด : 09/07/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ขฆ-2130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 134
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 17/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ขช-2072 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 135
  FD EVEREST 2.2 Titanium
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-4720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 136
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 6กร-7060 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 137
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 7กค-4345 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 138
  TT New Camry 2.5 G Sunroof
  วันจด : 08/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กช-7644 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 139
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-5052 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 140
  FD Everest 2.2 Titanium+ 2WD
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กท-4739 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 141
  FD EVEREST 2.2 Titanium+ 2WD A/T NAVI
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กภ-2713 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 142
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5291 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 143
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 31/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กศ-5012 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 144
  NS March 1.2 E
  วันจด : 14/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กล-1816 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 145
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 19/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กม-7832 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 146
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กบ-6931 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 147
  MD CX-5 2.0 Skyactive
  วันจด : 15/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กษ-8801 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 148
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 02/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-1366 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 149
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กบ-8446 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
 • ลำดับที่ 150
  FD Everest 2.2 Titanium 2WD
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-4725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/12/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 896

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20