"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 788รายการประมูลวันที่ 25/10/2021 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  TT Camry 2.0 G D4S
  วันจด : 23/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กพ-5843 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 102
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 12/05/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กฬ-8940 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 103
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 17/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 5กศ-7411 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 104
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 19/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กพ-6404 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 105
  TT Fortuner 2.8 V 2WD (2016)
  วันจด : 04/07/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กณ-2047 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 106
  VV S60 1.6 T4F
  วันจด : 25/08/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กธ-8203 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 107
  FD Focus 1.6 Ambiente 2WD
  วันจด : 17/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กบ-8285 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 108
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 03/06/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-8163 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 109
  FD Eco Sport 1.5 Titanium
  วันจด : 18/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-9704 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 110
  TT Altis 1.6 E CNG
  วันจด : 08/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กผ-3390 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 111
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 01/07/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 5กต-3894 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 112
  NS X-Tail 2.0 S 2WD
  วันจด : 09/03/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กญ-1722 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 113
  NS X-Tail 2.5 V 4WD+SD Card
  วันจด : 02/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 4กล-8563 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 114
  TT Fortuner 2.8 V 4WD +SD Card
  วันจด : 07/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 5กถ-1013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 115
  FD Everest 2.2 titanium 2WD
  วันจด : 11/10/2016 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กภ-6758 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 116
  MD CX-5 2.2 Skyactiv AWD
  วันจด : 11/09/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 4กบ-3731 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 117
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 20/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กร-3791 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 118
  IZ D-MAX Spark 1.9 S 2WD
  วันจด : 02/09/2016 เกียร์ : M สี : เขียว ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-6861 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 119
  IZ D-Max Spark 1.9 S+ ไฟเบอร์ทรงสูง
  วันจด : 02/09/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-6914 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 120
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 27/04/2017 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-8211 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 121
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 16/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กร-2862 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 14/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-1399 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 123
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-6208 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 124
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-1725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 125
  TT REVO2.4G SMARTCAB
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : M สี : เลขไมล์ : 112000 ทะเบียน : 2ฒท-2019 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 126
  TT REVO2.4G SMARTCAB
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : M สี : เลขไมล์ : 89000 ทะเบียน : 2ฒณ-3593 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 127
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 24/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2825 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 128
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 24/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 129
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 27/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3926 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 130
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 24/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2837 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 131
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 24/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2832 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 132
  TT Ventury 2.7 G
  วันจด : 07/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮอ-3482 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 133
  TT Ventury 3.0 G
  วันจด : 25/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : ฮว-2410 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 134
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 16/03/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : ฮษ-2346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 135
  TT Comuter 3.0 GL
  วันจด : 06/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-3793 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 136
  TT Ventury 3.0 G
  วันจด : 15/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 41x,xxx ทะเบียน : ฮว-2125 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 137
  TT Ventury 2.7 G
  วันจด : 18/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮว-7802 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 138
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 16/03/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : ฮษ-2348 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 139
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 16/03/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮษ-2349 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 788

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20