"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 2
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/09/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กพ-3066 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 3
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กถ-4780 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 5
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7230 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 6
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กม-4041 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 7
  TT Camry 2.0 G Extremo0
  วันจด : 05/06/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-6393 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 8
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 05/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กบ-8038 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 9
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 03/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กม-3619 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 12
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 09/09/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กผ-4384 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 15
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5701 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 16
  MB GLC 250D 4Matic
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กถ-784 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 17
  HD City 1.5 V Plus
  วันจด : 13/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กผ-6694 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 18
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-5910 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 20
  TT Fortuner 2.8 V 2WD
  วันจด : 04/07/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กณ-2049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 21
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 22/07/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กท-1352 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 22
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7204 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 23
  TT Altis 1.6 E CNG
  วันจด : 21/04/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กจ-5800 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 26
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 03/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 6กล-9410 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 27
  HD City 1.5 V
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กศ-4413 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 28
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5542 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 29
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กด-4496 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 33
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กณ-1301 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 34
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/08/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กบ-4498 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 36
  TT Alphard 3.5 Q
  วันจด : 05/01/2011 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฉค-999 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 40
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 04/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-1112 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 41
  MB E300 Bluetec Hybrid Executive (ดีเซล)+SD Card
  วันจด : 01/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กบ-7738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 15/11/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กศ-5470 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 43
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กณ-1281 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 47
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 04/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กศ-8354 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 52
  SK Ciaz 1.2 RS
  วันจด : 01/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กษ-4516 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 54
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 01/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กฐ-9113 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 57
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 22/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กผ-8502 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 61
  IZ D-MAX Spark 1.9 2WD
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-6181 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 62
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S 2WD
  วันจด : 03/08/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กธ-3104 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 21/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-4448 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 10/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-5313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner 4x4
  วันจด : 26/09/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-276 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 71
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 28/04/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮล-3749 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 25/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-6821 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 24/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-5790 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 75
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 23/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5820 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 78
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S 2WD
  วันจด : 12/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กถ-3142 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 79
  FD Ranger Doublecab 2.2 Widtrak
  วันจด : 29/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 5กท-7915 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 81
  FD Ranger Opencab 2.2 XLS
  วันจด : 03/08/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ฮษ-372 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 83
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-5371 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,675
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 87
  FD Ranger Opencab 2.2 XLS
  วันจด : 03/08/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮษ-373 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 88
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 27/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 5กท-5532 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-3098 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 96
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G Prerunner+SD Card
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กญ-5043 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
 • ลำดับที่ 97
  TT Revo Single 2.4 J +ตู้บรรทุก (2018)
  วันจด : 02/01/2019 เกียร์ : M สี : แดง เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-7444 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/09/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 788

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20