"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 2
  HD Mobilio 1.5 RS
  วันจด : 26/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xx ทะเบียน : 5กส-340 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กว-1781 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Altis 1.8 G
  วันจด : 16/09/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กบ-7005 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 8
  TT Altis 1.8 S Esport
  วันจด : 07/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กฉ-5972 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 22/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กอ-5778 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 16/10/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2กภ-9277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 15
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 15/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กก-7839 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Camry 2.5 Hybrid Premium
  วันจด : 30/01/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 5กส-4725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Camry 2.4 Hybrid
  วันจด : 24/06/2010 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฎป-9877 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กว-2881 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 19
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 16/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xx ทะเบียน : 6กศ-7586 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 22
  NS Teana 200 XL +SD Card
  วันจด : 02/03/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กก-6477 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 23
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กร-8247 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กล-4237 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 29
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 18/10/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กม-2647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 31
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กก-6182 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 27/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-3296 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 33
  HD City 1.5 V LPG
  วันจด : 31/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กฎ-8716 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 38
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กพ-7739 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 41
  CL Captiva 2.4
  วันจด : 03/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-9284 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 45
  HY H-1 2.5 Deluxe
  วันจด : 03/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮษ-5850 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 49
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กท-6185 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 51
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 2WD
  วันจด : 21/02/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒอ-7881 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 52
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 01/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-8880 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 53
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Prerunner 2WD
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3กญ-6914 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 54
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กม-4069 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 55
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 L 2WD
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2576 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 56
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 07/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-8856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 57
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 09/01/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-6826 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 58
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮว-9170 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 22/01/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-1045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 60
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮว-8687 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-361 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 27/09/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮว-7330 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 63
  IZ D-MAX Spacecab 2.5 S
  วันจด : 28/07/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 1ฒน-6659 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 64
  TT Ventury 3.0 V
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xx ทะเบียน : ฮษ-178 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo single 2.4 J
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว ฟ้า เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7465 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 66
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮว-9158 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 67
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-6209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 20/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว น้ำเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-4743 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 71
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 L 2WD
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2615 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4222 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 73
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4208 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Single 2.4 J ตู้อลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3741 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 75
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 L 2WD
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-628 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 11/01/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-7654 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 77
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 L
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 78
  TT Revo Single 2.4 J ตู้อลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3731 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 79
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-7038 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 80
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 L 2WD
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-638 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 817

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20