"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 2
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 01/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-3772 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 3
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 17/03/2017 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กข-6411 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Altis 1.6 G (รถปี 2017)
  วันจด : 04/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฮ-4822 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 7
  NS Sylphy 1.6 V (2016)
  วันจด : 03/03/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กก-7077 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 8
  NS Sylphy 1.6 V (2016)
  วันจด : 23/03/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กค-5974 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 9
  NS Sylphy 1.6 V (2016)
  วันจด : 20/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กค-1406 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 10
  NS Sylphy 1.6 V (2016)
  วันจด : 23/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กค-5982 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 06/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กม-6764 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 14
  NS Sylphy 1.6 V (2016)
  วันจด : 29/06/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กด-9484 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 15
  HD CR-V 2.4 EL 4WD
  วันจด : 14/01/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กส-3408 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 11/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กช-6917 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 17
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 26/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7กพ-2151 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 18
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 26/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กพ-2144 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 08/04/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กจ-6470 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 26/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กค-3917 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Yaris 1.5 S Limited
  วันจด : 09/07/2010 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฎพ-2537 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 23
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 07/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กย-5853 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Camry 2.5 HV Premium (ปี 2014)
  วันจด : 22/01/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 2ขว-3771 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 27
  CL Captiva 2.4LSX 2WD A/T
  วันจด : 25/07/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กด-8374 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 29
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 09/04/2018 เกียร์ : สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กฒ-7708 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 35
  FD Everrest 3.2 Titannium 4WD (2016)
  วันจด : 09/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กถ-5336 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กว-2822 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 38
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 17/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-3422 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 43
  HD City 1.5 S
  วันจด : 26/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 8กผ-4087 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 46
  NS Teana 2.5 XV V6 CVT Sunroof
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 5กว-3220 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 47
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 04/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฮ-4824 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 51
  HY H-1 Deluxe
  วันจด : 30/03/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3067 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 53
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 22/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กภ-2449 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 54
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/07/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กต-7156 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 59
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 15/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กษ-1494 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Single 2.7 J CNG
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-9610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Doublecab 2.4 J PLUS
  วันจด : 18/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กต-4380 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 71
  IZ MU-X 1.9 CD 4x2
  วันจด : 07/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กค-7757 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 78
  TT Revo Single 2.4 J +ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 02/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-2042 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 80
  TT Hiacee 3.0 GL
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮว-8689 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 82
  TT Hiacee 3.0 GL
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮว-9135 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 86
  TT Ventury 2.7 G
  วันจด : 06/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮว-7508 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 96
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทีบสูง (มี Liift)
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-3568 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 97
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 24/11/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กษ-7540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 98
  TT REVO SMART CAB 2.4 E
  วันจด : 14/04/2203 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 110773 ทะเบียน : 2ฒณ-3028 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT REVO SMART CAB 2.4 J PLUS
  วันจด : 23/02/2208 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 112549 ทะเบียน : 2ฒช-4313 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 103
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 10/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-7085 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 104
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แห้ง
  วันจด : 17/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม เลขไมล์ : 51x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-7152 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 12/10/2018 เกียร์ : สี : เหลือง แดง เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8406 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทีบสูง (มี Liift)
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-3570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 16/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กย-570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 113
  HY H1 2.5
  วันจด : 23/09/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮล-7879/ค-6989 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 114
  MD 2 SkyActiv D
  วันจด : 06/06/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กร-6782 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 115
  MD 2 1.3 Skyactiv
  วันจด : 27/03/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-303 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 119
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7073 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 823

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20