"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  IZ D-Max Cab4 1.9 Z Hi-Rider + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 28/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กส-30 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 2
  FD Ranger Doublecab 2.2 L XLT Hi-Rider
  วันจด : 26/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กณ-3756 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 14/03/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒฮ-4896 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 25/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-3334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 8
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z+Carryboy เสมอเก๋ง
  วันจด : 25/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-2081 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 16/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-2998 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 14/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กง-7835 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 04/05/2018 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา ดำ ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3ฒล-1629 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 14
  HD City 1.5 S
  วันจด : 08/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 99856 ทะเบียน : 9กฎ-1433 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 15
  TT Camry 2.5 Hybrid (2013)
  วันจด : 19/05/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-2610 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 16
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 29/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-1327 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 17
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กช-9650 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 19
  TT Altis 1.8 V Dual
  วันจด : 11/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กภ-7760 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 20
  TT Yaris Ativ 1.2 J
  วันจด : 19/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กข-4530 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 21
  HD City 1.5 V
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กส-1237 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 22
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 12/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กล-3671 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 23
  TT Vellfire 2.5 V Sunroof
  วันจด : 18/05/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กท-4341 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 04/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กร-4277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 25
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กข-8427 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 26
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 25/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กต-8601 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 28
  TT Alphrad 2.5 HV
  วันจด : 02/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กธ-8303 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 29
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กท-8633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 31
  HD City 1.5 V
  วันจด : 31/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กศ-5116 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 36
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กษ-2069 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 37
  MD CX-5 SayactiveD 2.2 XD 2WD
  วันจด : 26/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กศ-706 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 39
  TT Innova Crysta 2.8 G (2018)
  วันจด : 24/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กม-8566 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 40
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กค-4486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/12/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กล-4144 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 42
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 24/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 8กย-620 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 43
  MINI Countryman Cooper S Entry LCI  (2.0cc)  (รถปี 2020)
  วันจด : 16/06/2021 เกียร์ : A สี : ฟ้า ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ขจ-4358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 45
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 26/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กฒ-97 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 52
  TT Hiace 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 26/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : ฮว-5996 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 53
  TT Commuter 3.0 GL D4D (ติดตั้งเบาะเดิม 4 แถว)
  วันจด : 13/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-3997 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 54
  TT Commuter 3.0 GL D4D (ติดตั้งเบาะเดิม 4 แถว)
  วันจด : 13/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-4001 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 55
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 21/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2932 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 59
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-1951 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 61
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S + แครี่บอยทรงสูง +เบาะนั่ง 2 แถว
  วันจด : 05/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮอ-8087 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 04/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-353 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 73
  MB E350e
  วันจด : 23/08/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กว-4462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กท-5334 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Doublecab 2.4 E (2018)+ Carryboy เสมอเก๋ง
  วันจด : 14/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กช-7692 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 84
  HD City 1.5 V
  วันจด : 25/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กณ-9096 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 97
  TT City 1.5 SV+ CVT
  วันจด : 02/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กล-8155 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 101
  HD City 1.5 S
  วันจด : 20/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กต-6026 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 111
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กท-7492 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 112
  HD City 1.5 S
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 100733 ทะเบียน : 9กฎ-1344 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 113
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 15/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กษ-8606 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 117
  TT Revo Smart Cab 2.4 E Plus Pre AT 2WD + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-6678 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 131
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD DIFF-LOCK
  วันจด : 19/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 68058 ทะเบียน : 9กต-1578 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
 • ลำดับที่ 144
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S (2017) แครรี่บอยสูง
  วันจด : 26/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-3016 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/06/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 887

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20