"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9580 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9607 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7767 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9622 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9637 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9603 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 29/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-3892 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9586 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1066 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9578 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1059 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7780 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1055 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1056 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 21
  TT Revo Smartcab 2.4 Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1052 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 26
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-1590 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 27
  CL Captiva 2.4 LSX
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กช-2103 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 30
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 23/09/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ขฎ-8085 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 33
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กศ-9199 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Fortuner 2.8 V Sigma4
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3174 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 36
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กฬ-200 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 39
  TT Fortuner 2.4 V 4WD Sigma4
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กท-7502 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 40
  MB GLC CLASS 250 d 4MATIC OFF-ROAD
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กล-4777 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 46
  VS CARAVELLE 2.0 T6 TOURING
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2391 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1นจ-9430 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 54
  IZ MU-X 3.0 DVD NAVI
  วันจด : 25/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กณ-2358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 56
  TT Revo Doublecab 2.4 E 4WD Diff-Lock + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 26/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กย-6358 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 59
  TT Vios 1.5 J (2016)
  วันจด : 21/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กค-3643 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 61
  TT Yaris 1.2 Ativ
  วันจด : 22/04/2021 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 2ขห-6590 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 64
  HD CR-V 2.4 EL 4WD
  วันจด : 06/10/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 6กม-6492 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 68
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 30/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 9กฉ-6046 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 70
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 21/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กค-3664 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 77
  HD Civic 1.8 E (2019)
  วันจด : 22/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กน-3815 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 83
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 13/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3ขช-5865 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 90
  MD CX5 2.2 XDL 4WD Skyactive D
  วันจด : 26/01/2018 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กค-4032 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 91
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-4998 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 95
  TT Vios 1.5 E CNG
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 95
  NS X-TRAIL 2.5 V CVT 4WD
  วันจด : 15/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ขณ 3468 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 23/09/2023
 • ลำดับที่ 100
  HD City 1.5 S
  วันจด : 28/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กอ-350 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 106
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 31/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1กร-9129 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 131
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กย-2013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 149
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-7868 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 165
  MT Triton Single Cab 2.5 GL 5MT+Cargo Box
  วันจด : 14/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-1191 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 196
  TT Revo Smartcab 2.4 MID Edition
  วันจด : 10/08/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3ฒก-7650 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 199
  TT Revo Single 2.8 J PLUS Z Edition
  วันจด : 18/01/2019 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-8388 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 201
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus 4x4 DiffLock
  วันจด : 06/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-2931 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 202
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 10/01/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-7137 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 896

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20