"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5563 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5573 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5567 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5541 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5604 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5601 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5549 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5605 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5597 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 14
  HD CR-V 2017 2.4 E
  วันจด : 06/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กษ-3537 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 15
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 21/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กญ-1623 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 22
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กบ-1662 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 23
  MB E-Class E 350 e AMG Dynamic
  วันจด : 08/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กธ-5778 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 25
  HD City 2017 1.5 V
  วันจด : 31/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กค-8103 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 26
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กษ-514 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 27
  HD Jazz 2017 1.5 V CVT (Metallic)
  วันจด : 08/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กษ-9860 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 28
  VV XC90 T8 2.0+Plug in
  วันจด : 17/10/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กม-2347 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 30
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 14/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กก-6371 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 31
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กบ-1645 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 32
  HD Accord 1.5 Turbo EL
  วันจด : 06/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-7059 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 33
  TT New Camry 2.5 HV Premium
  วันจด : 20/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กณ-3745 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 34
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กช-2939 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กษ-530 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 40
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กผ-4489 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กบ-1732 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 42
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 06/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-7068 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 43
  LS New LS 460 (2013) SWB (5 Seater) (Navi)
  วันจด : 09/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กถ-1081 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 51
  HD Accord 2.0 HV (2019)
  วันจด : 13/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กท-4087 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 52
  TT Fortuner 2.8 V 4WD Sigma4
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3155 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 54
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 25/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กย-4941 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 56
  NS Almera 1.0 VL
  วันจด : 06/01/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ขบ-9766 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 57
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1928 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7746 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 65
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1นจ-9432 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 69
  TT Commuter 3.0 GL (2017) เบาะ3แถว
  วันจด : 05/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : นข-2092 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-3383 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 07/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กษ-4397 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 75
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-1975 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/11/2018 เกียร์ : สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กค-21 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 77
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5572 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 80
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 27/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 8กข-3345 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 81
  HD City 1.5 V
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-8633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 93
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 07/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-1421 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 102
  HD CR-V 2.4 EL 4WD
  วันจด : 03/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กว-8662 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 110
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กศ-3910 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 111
  TT Innova Crysta 2.8 V
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 9กค-5177 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 112
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 24/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กส-9510 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 123
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 27/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กต-2104 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
 • ลำดับที่ 125
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Diff-Lock
  วันจด : 26/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กผ-1773 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/10/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 896

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20