"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 886รายการประมูลวันที่ 02/10/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9580 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9616 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9607 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7767 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9622 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9637 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9603 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7746 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 29/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-3892 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9586 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5560 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1066 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9578 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9623 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1059 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7780 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1055 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1056 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 21
  TT Revo Smartcab 2.4 Z Edition
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1054 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-1052 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 24
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 02/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 8กย-87/4ขร-3083 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 25
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 17/05/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 8กภ-9301 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 26
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-1590 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 27
  CL Captiva 2.4 LSX
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กช-2103 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 28
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กส-1547 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 29
  TT Fortuner 2.8 V
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กพ-7110 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 30
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 23/09/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ขฎ-8085 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 31
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กว-406 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 32
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-4142 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 33
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กศ-9199 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Fortuner 2.8 V Sigma4
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3174 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 35
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-9826 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 36
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กฬ-200 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 37
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 17/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กต-2275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 38
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 07/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-1421 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 39
  TT Fortuner 2.4 V 4WD Sigma4
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กท-7502 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 40
  MB GLC CLASS 250 d 4MATIC OFF-ROAD
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กล-4777 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 41
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 19/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กร-9444 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 42
  TT Yaris 1.2 J ENTRY
  วันจด : 17/03/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขส-1865 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 43
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กร-7378 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 44
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium
  วันจด : 06/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-7150 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 45
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 31/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-9809 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 46
  VS CARAVELLE 2.0 T6 TOURING
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2391 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 47
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 14/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-1513 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 48
  TT Ventury 3.0 V (2018) เบาะ 3 แถว
  วันจด : 08/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮอ-8255 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1นจ-9430 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1นจ-9432 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 30/09/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 886

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20