"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 907รายการประมูลวันที่ 04/03/2024 เริ่มประมูลเวลา 11:11 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 111,xxx ทะเบียน : 1ขฌ-4783 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 2
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : 27/07/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 73878 ทะเบียน : 1ขฌ-4786 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 3
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 73878 ทะเบียน : 1ขฌ-4775 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 395,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5421 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Editon
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 55169 ทะเบียน : 3ฒก-3224 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 6
  IZ D-Max Spaceab 1.9 Z Ddi Hi-Lander
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 334,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-97 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 7
  IZ D-Max Spaceab 1.9 Z Ddi Hi-Lander
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 406,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-103 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 8
  IZ D-MAX CAB4 3.0 V-CROSS MAX Z-PRESTIGE 4x4
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กข-3137 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 9
  IZ D-MAX CAB 2.5 Z Hi-Lander
  วันจด : 04/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 375,xxx ทะเบียน : 4กฐ-6632 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 10
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z Hi-Lander
  วันจด : 29/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 388,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7863 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 11
  IZ D-Max Spaceab 3.0 Z Ddi
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 321,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-112 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 14/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-2590 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 03/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 225,xxx ทะเบียน : 1ฒฆ-33 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Doublecab 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 26/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กก-1746 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 15
  IZ D-MAX CAB4 3.0 V-CROSS MAX Z-PRESTIGE 4x4
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กข-3126 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 12/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฒท-9922 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 17
  TT New Camry 2.5 Hybrid+Sunroof
  วันจด : 31/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-5520 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 18
  TT Altis 1.8 E Sport
  วันจด : 29/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 311,xxx ทะเบียน : 5กต-2433 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 19
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 14/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กช-2476 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 20
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 80937 ทะเบียน : 7กม-9576 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 21
  MT Pajero Sport 2.5 GT
  วันจด : 14/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 112,xxx ทะเบียน : 1ขช-1505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 22
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 17/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-5049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 23
  TT Altis 1.8 E Sport
  วันจด : 12/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 294,xxx ทะเบียน : 4กฆ-3982 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 24
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 23/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 91070 ทะเบียน : 8กม-5843 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 25
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-5801 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 26
  MT Pajero Sport 2.4 D GT Premium
  วันจด : 23/01/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 185,xxx ทะเบียน : 8กญ-5974 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 27
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 12/11/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ขถ-2913 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 28
  TT Altis 1.8 E Sport
  วันจด : 12/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 173,xxx ทะเบียน : 4กฆ-3981 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 29
  HD CR-V 2.4 S
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กด-8261 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 30
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 26/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กต-9484 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 31
  HY H-1 (FL 2018) Elite
  วันจด : 28/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-6973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 32
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 18/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-3157 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 33
  TT Altis 1.8 E Sport
  วันจด : 29/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 277,xxx ทะเบียน : 5กต-2431 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 34
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-4483 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กษ-543 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 36
  HY H-1 (FL 2018) Elite
  วันจด : 12/09/2019 เกียร์ : A สี : น้าตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-4290 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 37
  GWM ORA GOOD CAT 400 TECH (รถปี 2021)
  วันจด : 22/08/2022 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 40727 ทะเบียน : 3ขฌ-4608 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 172,xxx ทะเบียน : 8กด-1346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 39
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 06/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 175,xxx ทะเบียน : 8กร-7941 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 40
  MD CX-8 (2019) Skyactive
  วันจด : 22/04/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กส-6260 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 41
  HD CR-V 2.4 EL
  วันจด : 22/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 257,xxx ทะเบียน : 8กญ-2707 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 42
  GWM ORA GOOD CAT 400 TECH (รถปี 2021)
  วันจด : 22/08/2022 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 32222 ทะเบียน : 3ขฌ-4601 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 43
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 12/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 121,xxx ทะเบียน : 9กพ-7053 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 44
  HD New Accord 2.0 HYB+Sunroof
  วันจด : 30/11/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 38224 ทะเบียน : 1ขฎ-8894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 45
  TT New Altis 1.8 HV Dual
  วันจด : 20/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 179,xxx ทะเบียน : 9กภ-9402 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 46
  HD New ACCORD 2.0 HYB
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 133068 ทะเบียน : 9กด-6156 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Doublecab 2.4 E 4x4 Diff-Lock Prerunner
  วันจด : 28/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 183,xxx ทะเบียน : 7กธ-6034 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner ที่นั่ง2แถว
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 112,xxx ทะเบียน : 1นค-5493 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 49
  TT Revo Smartcab 2.4 E PLUS Prerunner
  วันจด : 30/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 215586 ทะเบียน : 2ฒส-7510 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 50
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้บรรทุกสูง
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 212439 ทะเบียน : 2ฒล-4575 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20