"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 763รายการประมูลวันที่ 03/05/2021 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 28/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กธ-6036 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 09/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-1612 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 3
  IZ MU-X 1.9
  วันจด : 19/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กด-3943 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 25/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-7118 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 5
  IZ D-MAX Cab-4 3.0 V-Cross
  วันจด : 26/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7กย-5861 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 6
  MT Triton 2.5 Plus
  วันจด : 25/11/2020 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 5,xxx ทะเบียน : 1ขท-5975 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 7
  MT Triton 2.5
  วันจด : 26/11/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5,xxx ทะเบียน : 3ฒฆ-6486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3927 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 15/12/2015 เกียร์ : สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-3530 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-9316 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 31/03/2017 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-1334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 18/11/2017 เกียร์ : M สี : เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3921 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Single 2.4 G
  วันจด : 21/02/2017 เกียร์ : M สี : ส้ม ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3916 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 14
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 16/02/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฮษ-1646 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 11/01/2564 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-6386 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3917 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 17
  IZ MU-X 1.9
  วันจด : 15/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กอ-356 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 18
  IZ MU-X 1.9
  วันจด : 09/08/2107 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-1677 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-9042 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 31/03/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-1371 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Champ 2.5 J Plus
  วันจด : 29/04/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒท-1646 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 14/03/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฮ-5053 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 14/03/2017 เกียร์ : สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒฮ-5058 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 24
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 17/05/2017 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3259 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 25
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 03/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : ฮษ-5842 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 26
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 21/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กพ-9331 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 27
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 28/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กผ-6587 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 28
  IZ D-MAX 1.9 Hi-lander
  วันจด : 29/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : งข-6471 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 29
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/02/2018 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-7708 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 30
  TT Ventury 3.0 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮษ-1859 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 31
  MT Triton Single 2.5
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-5181 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 32
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 03/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-2510 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 33
  TT Revo Doublecab 2.4 G
  วันจด : 21/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กพ-9250 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 34
  IZ D-MAX Spacecab 3.0 V-CROSS
  วันจด : 03/05/2016 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน ฟ้า ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-2127 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 35
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 03/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-2509 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 36
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 25/03/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒร-2380 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 24/01/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-2027 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 38
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 1นค-1357 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 39
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 09/09/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-9014 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 40
  TT Revo Smartcab 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 01/09/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-6844 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 41
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กฆ-40 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 42
  TT Yaris 1.2 MID
  วันจด : 18/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กต-3391 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 43
  TT Yaris 1.2 MID
  วันจด : 16/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 9กด-9326 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 44
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 13/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กม-2080 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 45
  TT Yaris 1.2 MID
  วันจด : 17/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 9กต-1961 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 46
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 14/01/1900 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กษ-620 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 47
  HD HR-V 1.8
  วันจด : 11/01/2564 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 5กม-1697 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 48
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 01/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กล-2283 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 49
  MD 2 1.3
  วันจด : 21/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กม-2068 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
 • ลำดับที่ 50
  MT Pajero Sport 2.4 GT-Premium 4WD
  วันจด : 02/05/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กช-8676 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/05/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 764

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20