"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 775รายการประมูลวันที่ 26/07/2021 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 29/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-8319 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 2
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กต-1786 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 3
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 07/07/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กณ-5380 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 4
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 16/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กณ-6540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 5
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7201 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 6
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กถ-3276 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 8
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 10/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กณ-1277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 9
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 17/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กด-1640 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 10
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7232 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 11
  TT Altis 1.8 S Esport
  วันจด : 24/02/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-9313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 13
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5523 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 14
  TT Altis 1.6 E CNG
  วันจด : 05/07/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กต-6076 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 15
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 03/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กด-1180 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 16
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 24/03/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กง-2853 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 17
  TT Altis 1.8 E Dual LPG ถังโดนัท
  วันจด : 05/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 6กณ-3015 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 18
  TT Innova Crystra 2.8 G
  วันจด : 28/06/2018 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กพ-6378 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 19
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กภ-3598 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 20
  NS Sylphy 1.6 E
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-4532 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 22
  NS Sylphy 1.6 E
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-4521 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 23
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 21/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-3213 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 24
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 06/08/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กร-3457 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 25
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7214 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 26
  MB E300 Bluetec Hybrid
  วันจด : 12/04/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กฉ-1330 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 27
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 07/06/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กฒ-4652 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 28
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 24/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กว-6437 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 29
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กร-7482 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 30
  IZ MU-X 1.9 CD 2WD
  วันจด : 15/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 5กถ-6880 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 31
  MB E300 Bluetec Hybrid
  วันจด : 01/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กบ-7738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 32
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 03/06/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-8229 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 33
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 24/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กว-6457 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 34
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-4044 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 36
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 12/09/2013 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 3กศ-7304 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.6 E CNG
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กณ-4684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 38
  TT Camry 2.5 Hibrid Premium+SD Card
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-5848 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 39
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กถ-3291 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 40
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 19/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กม-7830 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 41
  HY Grand Starex 2.5 Premium
  วันจด : 10/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กถ-2207 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 11/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กณ-4077 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 43
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 01/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กฐ-9271 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 44
  HD City 1.5 S
  วันจด : 01/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กม-1592 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 45
  IZ MU-X 1.9 CD 2WD
  วันจด : 15/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กถ-6875 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 46
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 47
  TT Altis 1.6 E CNG
  วันจด : 20/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กณ-9557 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 48
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 14/06/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-4548 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 49
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 20/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กจ-4540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 50
  TT Camry 2.5 Hybrid+SD Card
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กล-4390 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 51
  VS Carvelle 2.0 TDI
  วันจด : 26/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮล-9058 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 52
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กณ-1280 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 53
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 22/05/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 4กฎ-5164 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
 • ลำดับที่ 54
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 26/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กฮ-9003 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/07/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 776

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20