"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 836รายการประมูลวันที่ 03/10/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 19/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-3411 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner (2018)
  วันจด : 18/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กต-4533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Commuter 3.0
  วันจด : 13/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮอ-5281 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smart 2.4 J Plus
  วันจด : 21/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-6073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Prerunner
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-5194 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-1675 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Doublecab 2.4 G หลังคาอลูฯครอบกระบะ
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5937 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 8
  IZ CAB 4 4X2 HR 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 09/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 8กด-1684 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-6450 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 25/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-5521 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 28/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-7009 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 12
  IZ D-MAX CAB4 3.0 NAV 4WD
  วันจด : 21/12/2018 เกียร์ : สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-7278 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 25/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-5523 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 14
  IZ D-MAX CAB4 3.0 Z V-CROSS
  วันจด : 30/11/2018 เกียร์ : สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-94 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 19/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กด-2379 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 19/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-3412 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Smart 2.4 J Plus
  วันจด : 10/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6897 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smart 2.4 J Plus
  วันจด : 10/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6892 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กญ-3897 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กพ-2813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 21
  MB E300 BlueTEC HYBRID AMG Dynamic
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 4กศ-846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 22
  NS Sylphy 1.6 V
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กผ-7011 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Camry 2.4 Hybrid
  วันจด : 19/07/2011 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ขภ-5714 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 24
  FD EVEREST 3.2 Titanium+ 4WD NAVI A/T
  วันจด : 18/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กย-9644 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 25
  TT Ventury 3.0 G Diesel
  วันจด : 14/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮล-7439 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 26
  MB E350e HV Avantgarde
  วันจด : 20/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กษ-2050 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 27
  SK Ertiga GX 1.5 L (2018)
  วันจด : 01/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กฐ-1093 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 28
  TT Civic 1.8 EL
  วันจด : 24/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กจ-6738 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 29
  FD EcoSport 1.5
  วันจด : 30/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-3894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 30
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 08/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 6กบ-9212 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 31
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 15/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ขจ-6970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 32
  HD HR-V 1.8 EL
  วันจด : 23/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กว-4002 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 33
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 26/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กภ-4931 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 34
  TT Fortuner2.4 V 2WD+SD Card
  วันจด : 07/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กค-3257 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 35
  IZ MU-X 1.9 DVD NAVI
  วันจด : 05/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กน-4324 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 36
  HD CR-V 2.4 AWD
  วันจด : 02/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กม-2431 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กศ-1396 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 38
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 05/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-1070 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 39
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 18/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-523 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT Fortuner2.4 V 2WD+SD Card
  วันจด : 04/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กร-6840 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 41
  MB GLE 500e W166
  วันจด : 20/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฎผ-1700 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-8102 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 43
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 24/11/2017 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กษ-7807 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 44
  MD 3 2.0 L E
  วันจด : 14/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-1864 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 45
  TT Fortuner2.4 V 2WD+SD Card
  วันจด : 07/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กค-3192 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 46
  MB E350e
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กข-2822 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 47
  HD City 1.5 V
  วันจด : 15/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6173 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 48
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กต-5102 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 49
  HD City 1.5 S
  วันจด : 28/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กพ-5260 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
 • ลำดับที่ 50
  MD CX-5 Skyactiv 2.0 L
  วันจด : 21/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-2082 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 01/10/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 836

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20