"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 01/10/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กย-2384 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 24/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-1245 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-5390 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กญ-7974 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 29/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-6590 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 15
  HD City 1.5 V
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 6กน-6725 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 16
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กผ-7852 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 17
  HD City 1.5 V
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กน-6723 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 13/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-5663 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 20
  HD City 1.5 V
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-6424 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 21
  HD CR-V 2.4 EL
  วันจด : 12/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กย-36 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 22
  LS RX200t Luxury
  วันจด : 24/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ขว-8065 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 14/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-8281 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.8 S
  วันจด : 21/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กอ-4397 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 25
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 14/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กข-6907 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 27
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 07/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กษ-8856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 29
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 07/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กย-496 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 30
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 27/03/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 36x,xxx ทะเบียน : 6กค-8773 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 31
  HD CR-V 2.4 EL
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กก-6270 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 32
  TT Camry 2.5 Hybird
  วันจด : 11/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กย-8569 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 33
  HD City 1.5 V
  วันจด : 06/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กว-3697 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 34
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-3967 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 35
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กว-5073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 36
  TT Fortuner 2.8 V
  วันจด : 31/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-797 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT CAMRY 2.5 HV Navigator
  วันจด : 07/04/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กจ-4762 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 41
  IZ MU-X 3.0
  วันจด : 08/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กธ-928 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 44
  NS Almera 1.2 V Sportech
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-8788 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 45
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/01/2014 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1กณ-816 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 46
  TT Camry 2.5 HV PREMIUM
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-5914 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 47
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 26/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 8กผ-3772 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 48
  HD CR-V 2.4 S
  วันจด : 20/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กข-7810 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 51
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 29/07/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กถ-3250 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 52
  HY Grand Starex 2.5 VIP
  วันจด : 31/01/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 7กค-8449 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 55
  HD City 1.5 V
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 6กน-6721 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 56
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กว-2476 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 60
  NS NAVARA 2.5
  วันจด : 17/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-4771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 79
  IZ D-MAX CAB-4 1.9
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กฆ-5382 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 12/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กผ-8676 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 90
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กภ-3170 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 91
  TT Revo Smart 2.4 J Plus Prerunner แครี่บอย
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-5194 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กภ-3098 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 95
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4937 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 101
  MT Triton Mega Cab 2.4 GLX Plus (ยกสูง)
  วันจด : 08/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-302 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กม-8750 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 115
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 20/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กส-5268 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 118
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 31/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กน-8601 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 120
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 21/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-9690 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 121
  HD Amaze 1.2 V
  วันจด : 19/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กจ-3107 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 122
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กล-4041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
 • ลำดับที่ 126
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 18/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-5062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 19/11/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20