"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT
  วันจด : 05/09/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-6151 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 14/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ 2053 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 5
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 17/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-8135 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 21/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3426 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus + Carryboy ทรงสูง
  วันจด : 28/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-7039 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3931 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3938 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 14
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 17/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-8113 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner+ แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 21/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กอ-9070 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3975 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-4024 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-3546 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 22
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 22/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 6กภ-2382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 23
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 31/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1กฎ-4999 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.8 E AT
  วันจด : 28/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กพ-5376 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2023
 • ลำดับที่ 25
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กข-8303 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2023
 • ลำดับที่ 26
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1กฎ-2555 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 27
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กด-6540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 28
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กร-1529 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 29
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 31/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กค-7673 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 30
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 01/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กล-4054 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 31
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 03/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กศ 7446 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 32
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 31/01/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กค-7446 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กข- 6964 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กข-6964 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2023
 • ลำดับที่ 35
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 17/09/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กง-8403 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 36
  HD New Civic 1.8 E
  วันจด : 07/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-7204 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 39
  HD New City 1.0 V Turbo
  วันจด : 20/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กว-2813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 40
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กข-6975 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 43
  TT Camry 2.5 HV (2012)
  วันจด : 14/01/2013 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1กถ-5605 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 44
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 23/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กต-6684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 46
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กส-1058 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 47
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กส-1050 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 48
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กส-970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กข-8306 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 01/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กฐ-1550 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 54
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 03/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กต-8490 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 55
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 15/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-1796 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 59
  TT Fortuner 2.8 V 4WD Sigma4
  วันจด : 13/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-5323 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 62
  MD CX-5 2.2 XD
  วันจด : 10/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กส-4046 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 66
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 30/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กค-6547 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 67
  MD 2 1.5 Skyactive XD
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กข-8647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 71
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 30/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กค-6549 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 72
  TT Vios 1.5 E (2018)
  วันจด : 02/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กอ-2800 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 73
  TT Camry 2.5 HV NAVI Premium
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กข-7856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 74
  TT Altis 1.6 G (2017)
  วันจด : 08/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-8481 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 83
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 04/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กอ-6682 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo Doublecab 2.4 E 4X2
  วันจด : 29/10/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กก-3790 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 86
  IZ D-MAX Spacecap 1.9 Z Hi-Lander
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3105 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 87
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 27/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-5081 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20