"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 5
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 21/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กว-9853 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 22/06/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กผ-8653 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Fortuner 2.8 V Sigma4 4WD
  วันจด : 26/10/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3128 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 10
  MT PAJERO SPORT 2.4 GT
  วันจด : 04/01/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 8กฉ-4064 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 11
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 28/05/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 9กฮ-7244 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 14
  HD City 1.5 V
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-5336 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 19
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กว-498 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 20
  MT Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  วันจด : 12/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-5570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 23
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 20/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กผ-5752 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 25
  HY H-1 (FL 2018) Deluxe
  วันจด : 14/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : ฮจ-5111 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 28
  HD City 1.5 V
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-2719 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 29
  HD City 1.5 V
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-2688 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 38
  HD City 1.5 V
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กช-7570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 45
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กส-1548 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 52
  HD City 1.5 V
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-2702 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 55
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 18/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 9กญ-9491 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 59
  TT Sienta 1.5 G
  วันจด : 08/08/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 8กฮ-6983 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5560 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 66
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : 05/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กย-9315 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 67
  MG Extender 2.0 DC GRAND X
  วันจด : 09/03/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ขษ-1637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 69
  NS Navara D-Cab Calibre EL 7 2WD
  วันจด : 22/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน :  9กญ-4356 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 72
  MT Triton Doulbecab 2.4 GT
  วันจด : 21/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กญ-2903 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 88
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 31/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กฎ-7714 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 91
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 15/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กศ-5560 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 92
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 05/11/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขต-4267 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 97
  HD New City 1.0 S Turbo
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กย-2433 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 114
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กข-6941 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 132
  HD JAZZ 1.5 S
  วันจด : 09/12/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กว-3079 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 141
  HY Starex 2.5 VIP
  วันจด : 27/02/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กช-6004 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 143
  NS Sylphy 1.6 E
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 43524 ทะเบียน : 8กข-1911 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 147
  TT Comuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-3757 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 150
  TT VENTURY 3.0 G เบาะ3แถว
  วันจด : 11/01/2566 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮอ-3655 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 151
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9761 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 152
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 21/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-5547 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 154
  TT Revo Doublecab 2.4 J PLUS
  วันจด : 06/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กว-3703 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 155
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 11/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-1840 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 156
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 16/05/2018 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-8610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 165
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/06/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1217 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 192
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Diff-Lock
  วันจด : 23/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กด-4491 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 196
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 10/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กย-2148 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 217
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 22/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-5320 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 228
  CH Colorado X-Cab 2.5 VGT LTZ High Country Z71
  วันจด : 04/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-6067 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 244
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD+โครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 06/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-4721 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
 • ลำดับที่ 257
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition กระบะติดลูกกรง
  วันจด : 10/07/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-1540 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/11/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 896

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20