"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J แครรี่บอยสูง
  วันจด : 09/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-3336 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 5
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S
  วันจด : 29/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กค-8042 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Edition
  วันจด : 11/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-2015 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J + Carryboy ทรงสูง
  วันจด : 07/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-344 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 8
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z + Carryboy เสมอเก๋ง
  วันจด : 25/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-2080 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตะแกรงเหล็ก
  วันจด : 18/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-8023 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 09/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-7206 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 13
  HD City 1.0 SV
  วันจด : 16/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขถ-6209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 33
  HD Civic 1.8E
  วันจด : 16/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กส-2815 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 36
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 28/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กม-8307 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 39
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กด-7633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) แครี่บอยสูง
  วันจด : 28/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-4339 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 42
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 20/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-560 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 43
  TT Revo Smartcabn 2.4 J Plus
  วันจด : 30/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-8768 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 44
  IZ D-MAX SPACECAB 1.9 S (2019)+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9412 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 45
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-7775 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 46
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 15/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1134 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 48
  IZ D-MAX Spark 1.9 Ddi แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-7220 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 07/10/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮน-9006 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 19/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-8341 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 51
  HD City 1.5 V
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กย-7424 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 61
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5137 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 65
  HD Jazz 1.5 S
  วันจด : 15/05/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กอ-4897 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 106
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 09/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กว-7306 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 109
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กณ-3980 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 111
  TT VENTURY 3.0 G เบาะ3แถว
  วันจด : 24/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮอ-4753 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 123
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD Diff-Lock
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 8กส-6080 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 124
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1090 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 124
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION
  วันจด : 13/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว ม่วง หลายสี เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-7333 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 126
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-6769 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Doublecab 2.4 E แครี่บอยสูง
  วันจด : 31/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-9847 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Smartcab 2.4 G + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5932 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 141
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-6462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1093 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 144
  TT Revo Smartcab 2.4 G หลังคาอลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 150
  TT Revo Smartcab 2.4 G 2WD โครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 15/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-1099 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 154
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ) + คอกเหล็ก
  วันจด : 06/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-4574 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 159
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6757 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 160
  TT Revo Smartcab 2.4 E+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4121 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 161
  IZ D-MAX CAB 4 V-Cross 4WD 3.0 Z Ddi+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 27/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-8275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 164
  IZ D-MAX Spark 1.9 S Ddi B
  วันจด : 11/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-7323 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 165
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 16/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-2056 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 169
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กธ-8752 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 173
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 25/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-9627 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 174
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-6583 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 176
  TT Revo Smartcab 2.4 E+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4095 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 182
  IZ D-Max 1.9 S ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 24/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว แดง เหลือง เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-1985 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 184
  IZ D-MAX Spark 1.9 S กระบะดัดแปลง+ตู้ทึบสูง
  วันจด : 17/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-735 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 186
  IZ D-MAX Spark 1.9 S แครรี่บอยสูง
  วันจด : 10/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-7209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
 • ลำดับที่ 193
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z HI-LANDER +แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 17/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-3475 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/11/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 896

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20