"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 89776 ทะเบียน : 3ฒก-3233 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smart Cab Z Edition 2.4
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 116,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3238 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 11/01/2567 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 105,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3226 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smart Cab Z Edition 2.4
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 85253 ทะเบียน : 3ฒก-3251 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 167,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3237 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smart Cab Z Edition 2.4
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 116,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3231 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3241 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 05/06/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒฮ-2308 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3245 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 05/06/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฮ-2252 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smart Cab Z Edition 2.4
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 105,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3225 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3248 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Smart 2.4J หลังคาเตี้ย
  วันจด : 10/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 105,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6897 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smart Cab Z Edition 2.4
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 114,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3230 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 18
  MT Xpander 1.5
  วันจด : 09/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กด-4475 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 19
  TT Altis 1.6
  วันจด : 25/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กต-8359 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 21
  TT Fortuner 2.4 G
  วันจด : 07/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-860 เกรด : ฺB
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 22
  TT Camry 2.5
  วันจด : 21/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กภ-6551 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 27
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 27/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กจ-7494 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 31
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 14/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กภ-4575 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 33
  HD CR-V 2.4
  วันจด : 19/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-161 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 34
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 11/01/2567 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-3156 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 36
  TT Camry 2.5
  วันจด : 27/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 8กจ-7502 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 37
  TT New Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 12/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7กม-399 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กบ-1656 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 45
  HD City 1.5 V
  วันจด : 04/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กด-6143 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 46
  TT Fortuner 2.8 V 2WD
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กถ-7561 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 49
  HD CR-V 2.4
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-4480 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 52
  MB E350e HV Exclusive ประกอบใน เบนซิน
  วันจด : 15/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 8กส-9553 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 53
  TT Camry 2.5
  วันจด : 25/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กจ-4260 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 55
  IZ D-Max Space Cab 1.9 Ddi HR 4x2
  วันจด : 21/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-4929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 56
  IZ D-Max Space Cab 1.9 Ddi HR 4x2
  วันจด : 07/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-8662 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 58
  TT Commuter 2.8
  วันจด : 31/07/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 203,xxx ทะเบียน : 1นก-8751 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 59
  TT Ventury 3.0
  วันจด : 24/06/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 180,xxx ทะเบียน : ฮว-5136 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮย-5005 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 62
  TT Ventury 3.0 V
  วันจด : 27/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 104,xxx ทะเบียน : ฮษ-9455 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 65
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 14/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2712 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 66
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 08/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : นจ-2852 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 67
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-8926 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-8948 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 76
  IZ D-MAX Cab4 3.0 HRZ-PRESTIGE +Carryboy เสมอเก๋ง
  วันจด : 22/08/2022 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 239,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9538 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 77
  TT Commuter 3.0
  วันจด : 12/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 118,xxx ทะเบียน : นจ-2449 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 79
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 134,xxx ทะเบียน : 1ขง-8577 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 82
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กท-2287 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 89
  HD Accord 2.0 Hybird
  วันจด : 18/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กส-3675 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 91
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 24/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 8กม-9830 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 92
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 09/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-9374 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 93
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-8714 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 104
  HD New Accord 2.0 HYBRID
  วันจด : 14/12/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ขน-1260 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
 • ลำดับที่ 109
  NS Teana 2.0 LX
  วันจด : 11/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กณ-4121 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/02/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20