"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 27/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 128,xxx ทะเบียน : 8กย-2902 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 2
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กช-454 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 3
  TT Yaris 1.2MID HB AT
  วันจด : 16/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กด 9318 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2024
 • ลำดับที่ 4
  TT NEW Altis 1.6 G MID
  วันจด : 02/11/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กผ-3884 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 5
  TT Fortuner 2.8V 4x4 Sigma4
  วันจด : 17/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กต 2500 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2024
 • ลำดับที่ 7
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 175,xxx ทะเบียน : 8กธ-6597 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 8
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 25/01/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กษ-7856 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 9
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 05/04/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 149,xxx ทะเบียน : 7กฒ-5243 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 12
  HD NEW City 1.0 RS Turbo
  วันจด : 28/04/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขฮ-7479 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 13
  TT Cross HYBRID SMART
  วันจด : 21/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ขค-8627 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 15
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 22/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กม-4022 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 16
  TT All New Camry 2018 2.0 G
  วันจด : 26/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กด-1894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 17
  TT Yaris 1.2 J Entry
  วันจด : 14/10/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-3929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 19
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 23/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กม-6831 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 20
  MT Pajero Sport 2.5 GT
  วันจด : 05/05/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฬ-6137 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 22
  TT All New Corolla Altis 2019 1.8 Hybrid Entry
  วันจด : 20/05/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กอ-7736 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 24
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 15/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 98663 ทะเบียน : 9กข-1430 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 27
  HD HR-V 1.8 EL
  วันจด : 25/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กศ-6104 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 28
  TT New Camry 2.5 HV Premium Sunroof
  วันจด : 29/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 169,xxx ทะเบียน : 5ขฎ-9478 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 29
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 02/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 129,xxx ทะเบียน : 8กพ-2396 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 2.8 V 4x4 Sigma4
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3155 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 33
  TT Altis 1.8 S ESOPRT
  วันจด : 16/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กฌ-4039 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 24/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 9กม 4766 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 24/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 9กม-4766 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 37
  TT Yaris Ativ 1.2 J
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กร-7436 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Vios 1.5 Mid AT
  วันจด : 18/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กฒ 3376 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2024
 • ลำดับที่ 39
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 08/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 178,xxx ทะเบียน : 1ขฆ-1066 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 41
  TT NEW Altis 1.6 G MID
  วันจด : 08/11/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กย-650 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 46
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 02/11/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กผ-4146 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 13/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กภ-1273 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 49
  IZ D-MAX SPACECAB 1.9 L
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒผ4525 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 9,095
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/06/2024
 • ลำดับที่ 53
  IZ D-Max Spacecab1.9 S Ddi แครรี่บอยสูง
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 355,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-6979 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 54
  IZ D-Max Spacecab1.9 S Ddi แครรี่บอยสูง
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 357,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-7045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 56
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 23/03/2020 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 97749 ทะเบียน : 2ฒฬ-4932 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 57
  IZ D-Max Spacecab1.9 S Ddi แครรี่บอยสูง
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว แดง น้ำเงิน เลขไมล์ : 252,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-7167 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Double Cab 2.4 J ZEDITION
  วันจด : 25/03/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กว-7382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 07/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : นจ-3096 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition แครี่บอยสูง
  วันจด : 23/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3ฒก-4345 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 64
  TT Revo Smartcab 2.4 J ZEditon
  วันจด : 26/10/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 110,xxx ทะเบียน : 3ฒค-7873 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 J ZEditon
  วันจด : 24/09/2020 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 120,xxx ทะเบียน : 3ฒข-9903 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Smartcab 2.4 J ZEditon
  วันจด : 26/10/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 146,xxx ทะเบียน : 3ฒค-7867 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition
  วันจด : 29/10/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3ฒค-9467 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 29/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กค-4880 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 292,xxx ทะเบียน : 8กช-433 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 72
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT HR
  วันจด : 02/12/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขธ-4232 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 74
  FD Ranger Doublecab 2.0 Wildtrak
  วันจด : 28/05/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กฮ-7637 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 75
  TT Revo Doublecab 2.8 G Prerunner
  วันจด : 12/04/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 5กฉ-1074 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 29/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-6876 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 77
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 09/11/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ขต-6825 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 80
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 12/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฒท-9922 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20