"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 924รายการประมูลวันที่ 08/07/2024 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Cross 1.8 Sport
  วันจด : 16/06/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ขน-1583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 2
  TT All New Camry 2018 2.0 G
  วันจด : 26/09/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 9กจ-5171 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 3
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 05/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กพ-7432 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 5
  MD CX-3 Skyactive
  วันจด : 30/09/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กพ-6638 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 7
  HD All new Civic (MY 2019) 1.8 EL CVT
  วันจด : 11/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กล-5367 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 9
  HD NEW CR-V 2.4 E
  วันจด : 08/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 8กษ-9850 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 10
  TT Fortuner 2.4 V Sigma4
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กธ-6583 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 12
  HD All-new Accord Minor Change 2016 2.4 EL AT
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-6338 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 14
  TT NEW innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 07/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-9103 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 16
  LS LS350 Luxury (CBU)
  วันจด : 21/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4ขส-6059 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 17
  TT Vios 1.5 Mid
  วันจด : 24/09/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 137,xxx ทะเบียน : 9กจ-7533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 18
  HD All new CR-V 2.4 E
  วันจด : 11/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กภ-8252 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 19
  TT NEW ALTIS 1.8 HV MID
  วันจด : 15/04/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กษ-8873 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 24
  TT New Altis 1.8 GT
  วันจด : 18/06/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ขข-5402 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 27
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 12/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กส-7773 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 28
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 8กผ-8109 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 29
  HD Civic 1.8E AT + เบาะหนัง
  วันจด : 29/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กก 4084 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 30
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 15/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-2055 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 32
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 29/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขจ-810 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 33
  TT Vios 1.5 MID
  วันจด : 11/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-4154 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT C-HR 1.8 Hybrid
  วันจด : 10/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 8กล-4094 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 24/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 9กม-4766 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 10/06/2024
 • ลำดับที่ 37
  TT NEW Altis 1.8 HV
  วันจด : 11/06/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ขง-9610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Yaris 1.2 E HB
  วันจด : 13/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กฐ 7567 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 43
  TT Yaris 1.2MID HB AT
  วันจด : 17/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กต 2010 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 45
  IZ D-MAX SPACECAB 1.9 L แครี่บอยสูง
  วันจด : 14/02/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 159xxx ทะเบียน : 2ฒผ-4525 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 9,095
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 46
  HY H-1 DELUXE
  วันจด : 31/10/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-8132 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT Hiace 2019 2.8 Diesel Economy M/T Blind Van with Air Condition
  วันจด : 13/01/2020 เกียร์ : M สี : ส้ม เหลือง หลายสี เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-2596 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT VENTURY 3.0 V เบาะ 3 แถว
  วันจด : 06/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : นจ-2968 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 49
  TT COMMUTER 2.8 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 11/12/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-7205 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 50
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 18/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 232110 ทะเบียน : ฮอ-7489 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 51
  TT Hiace 2019 2.8 Diesel GL M/T Metallic
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-6657 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 52
  TT VENTURY 3.0 V เบาะ 3 แถว
  วันจด : 06/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : นจ-2820 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 18/05/2021 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3ฒช-9598 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 54
  IZ D-MAX Cab-4 1.9 Hi-lander
  วันจด : 25/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กศ-5184 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 57
  TT Revo Smart Cab 2.4 E PreRunner
  วันจด : 28/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-6439 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 17/04/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-2472 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 18/01/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขน-6281 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 71
  TT D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 17/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ขค-2026 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 74
  HD New Accord 1.5 EL Turbo
  วันจด : 13/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ขฉ-7630 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 80
  TT NEW Camry 2.5 G Sunroof
  วันจด : 22/12/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ขน-8347 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 82
  TT Fortuner 2.8V AT 2WD Navi
  วันจด : 27/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กว-7030 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 90
  TT NEW Altis 1.6 G MID
  วันจด : 06/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ขจ-9427 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 91
  HD City 1.5 V
  วันจด : 20/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กด-4909 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 100
  TT Vios 1.5 J CVT Minor Change 2017
  วันจด : 02/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 134,xxx ทะเบียน : 7กฮ-2249 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zeidition แครรี่บอยสูง
  วันจด : 22/10/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3ฒค-7543 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 127
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition
  วันจด : 09/11/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3ฒฆ-2325 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition แครี่บอยสูง
  วันจด : 11/01/2567 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3ฒฆ-2334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 195xxx ทะเบียน : 3กม-323 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Smartcab 2.4 E Zedition
  วันจด : 24/03/2020 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-5328 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 925

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20