"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

News & Activities

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ข่าวสาร & กิจกรรม

Sep 03 2020
6 มกราคม 2563 ประมูลภาพสร้างบุญ ครั้งที่ 7 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง..ซึ่งเป็นอีก1ในโครงการ..15ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง
03 Sep 2020

6 มกราคม 2563

ประมูลภาพสร้างบุญ ครั้งที่ 7 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง..ซึ่งเป็นอีก1ในโครงการ..15ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง


Sep 07 2020
29 พฤษภาคม 2563 บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ..ซึ่งเป็นอีก1ในโครงการ..15ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง
07 Sep 2020
29 พฤษภาคม 2563 บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ..ซึ่งเป็นอีก1ในโครงการ..15ปี ...
Sep 06 2020
6 กรกฎาคม 2563 มอบทุนการศึกษาให้ บุตรพนักงาน..1ในโครงการ..15ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง
06 Sep 2020
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 มอบทุนการศึกษาให้ บุตรพนักงาน..1ในโครงการ..15ปี ...
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 764

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
T. 087-739-1900
F. 02-136-1661 #20