"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 689รายการประมูลวันที่ 11/11/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 29/10/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-1396 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 2
  FD Ranger Doublecab 2.2 WIG TRAK Hi-Rider 2WD
  วันจด : 11/05/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กฌ-7624 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 4
  NS Navara Doublecab 2.5 E Calibre 2WD
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2164 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 04/09/2012 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฆษ-5283 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 10/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-2198 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Doublecab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 22/10/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กม-1950 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 17/03/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-9628 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 12
  IZ D-Max Spacecab 2.5 Z 2WD
  วันจด : 21/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-1017 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 18
  FD Ranger Opencab 2.2 XLT 2WD
  วันจด : 06/02/2017 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ฒอ-3285 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 19
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 27/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-8407 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 20
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒข-293 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 22
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-291 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 25
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 13/10/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-6463 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 26
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2924 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Revo Single 2.7 J 2WD
  วันจด : 14/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-3186 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 28
  TT Vigo Doublecab 3.0 G 4WD
  วันจด : 20/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กธ-6408 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2925 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 17/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 3กพ-8566 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 31
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 17/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 3กพ-8576 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Revo Doublecab 2.4 E 2WD
  วันจด : 16/09/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กพ-813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 18/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กภ-807 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 34
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-292 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 36
  HD HR-V 1.8 S 2WD
  วันจด : 28/10/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5กย-1377 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 17/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3กพ-8577 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 38
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 15/06/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-2818 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 39
  TT Fortuner 3.0 V Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 17/09/2014 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กพ-8569 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 40
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 12/03/2013 เกียร์ : A สี : ดำส้ม เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1กว-1071 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 43
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 21/04/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-8972 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 46
  IZ Mu-X 2.5 2WD ไม่มีเบาะหลัง
  วันจด : 18/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กข-3013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 52
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 30/07/2014 เกียร์ : M สี : ขาวฟ้าน้ำเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-9739 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 55
  TT Vigo Single 2.5 J (ธ)
  วันจด : 20/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-9005 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 61
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/04/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮม-2665 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 63
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 28/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กท-9214 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 65
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2796 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 69
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 30/07/2014 เกียร์ : M สี : ขาวฟ้าน้ำเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-9666 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 70
  TT Vigo Doublecab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 08/08/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 3กน-2580 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 09/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้าตาล เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-2144 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 79
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 13/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2กอ-2421 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 80
  TT Vigo Smartcab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 03/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒง-2498 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 83
  IZ MU-X 2.5 CD 2WD
  วันจด : 18/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กข-3019 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 92
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 4WD
  วันจด : 24/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 3กท-6073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 94
  TT Vigo Doublecab 3.0 G Navi+ไม่มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 20/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-7236 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 99
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 20/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-7220 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 100
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 23/05/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2กง-6724 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 101
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/02/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮย-6377 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 105
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 26/11/2014 เกียร์ : M สี : ขาวแดงดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮร-8611 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 106
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮย-6386 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 110
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 24/11/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : ฮร-8519 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 111
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8065 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
 • ลำดับที่ 113
  MB E300 2.1 Bluetec Hybrid CDI
  วันจด : 03/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 8กก-1176 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 08/11/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20