"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 728รายการประมูลวันที่ 17/08/2020 เริ่มประมูลเวลา 12:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  NS X-Trail 2.5 V CVT Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 11/11/2015 เกียร์ : A สี : เขียว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กร-3117 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 2
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กต-2684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 3
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 03/08/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กธ-3786 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 4
  NS X-Trail 2.0 4WD Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 26/01/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กฬ-6856 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 5
  TT Jazz 1.5 V SOHC I-VTEC
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : A สี : - เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กพ-1502 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 6
  TT Camry 2.5 G Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 13/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กร-5720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 7
  TT Altis 1.8 G Dual
  วันจด : 28/07/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กต-9894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 8
  TT Vios 1.5 G Ivory
  วันจด : 18/12/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กศ-1049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 9
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 11/04/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กง-8634 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 10
  TT Altis 1.8 G
  วันจด : 14/07/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กถ-5647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 11
  TT Camry 2.0 G CD
  วันจด : 19/11/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 4กล-1405 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 12
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 08/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กต-7701 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 13
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 14/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กภ-9277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 14
  FD Everest 2.2 2WD
  วันจด : 30/06/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กต-2683 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 16
  IZ MU-X 1.9 2WD
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กท-4127 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 17
  TT Vios 1.5 E Ivory
  วันจด : 15/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : กว-8731 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 18
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 6กอ-2680 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 19
  NS Teana 2.5 XV
  วันจด : 02/08/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กธ-2086 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 21
  IZ MU-X 3.0 VGS Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 29/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กม-7319 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 22
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 14/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-4892 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 23
  TT Camry 2.0 G CD
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2901 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 24
  TT Alphard 2.5 GF Hybrid
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : A สี : - เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5กจ-1318 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 25
  HD Civic 1.8 EL CVT
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : A สี : - เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กต-1741 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 26
  MT Pajero Sport 2.5 DID GT Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 22/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-7180 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 27
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/09/2015 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กผ-7494 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 28
  TT Vios 1.5 J Dual
  วันจด : 03/04/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กฆ-8020 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 29
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : M สี : ขาวมุก เลขไมล์ : - ทะเบียน : 1ฒน-3130 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 31
  TT Alphard 2.5 Hybrid E-Four
  วันจด : 02/12/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กล-8762 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 32
  MT Pajero Sport 2.4 Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 18/08/2017 เกียร์ : A สี : - เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กถ-8166 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 33
  HY Elantra 1.8 SE
  วันจด : 10/08/2016 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กธ-9273 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 34
  HD Accord 2.0 EL I-VTEC
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กต-5197 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 35
  MT Pajero Sport 2.4 Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 26/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กษ-689 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 36
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT Hi-Rider 2WD
  วันจด : 07/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กก-9767 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 26/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-8863 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 38
  TT Vigo Champ Single 2.7 J 2WD (ธ)
  วันจด : 01/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒฮ-7325 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 39
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : M สี : ขาวมุก เลขไมล์ : - ทะเบียน : 1ฒน-3136 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 40
  MB E240 2.6 รถบุคคล
  วันจด : 24/02/2005 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ศท-7603 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 41
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z Hi-Lander 2WD
  วันจด : 26/07/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-7672 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 42
  TT Hiace 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/07/2013 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : ฮม-7869 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 43
  TT Revo Smartcab 2.7 J Plus (ฟ)
  วันจด : 03/11/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-2363 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 44
  TT Vigo Smartcab 2.5 E Prerunner VNT 2WD
  วันจด : 17/06/2015 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒธ-5118 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 45
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : A สี : - เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2กณ-9680 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 46
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT Hi-Rider 2WD
  วันจด : 07/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กก-9780 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 47
  TT Vigo Single 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2937 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 48
  TT Vigo Champ Single 2.7 J 2WD (ธ)
  วันจด : 01/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒฮ-7327 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 50
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : M สี : - เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-644 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 51
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 16/01/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-7144 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 52
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z 2WD
  วันจด : 26/05/2016 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน ฟ้า ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-7774 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Doublecab 2.8 G Navi+มีSDการ์ด 4WD
  วันจด : 06/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กส-8424 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
 • ลำดับที่ 54
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT Hi-Rider 2WD
  วันจด : 07/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กก-9773 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/08/2020
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 728

เริ่มประมูล 12:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20