"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot 682รายการประมูลวันที่ 23/09/2019 เริ่มประมูลเวลา 12:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD
  วันจด : 29/09/2014 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮร-6827 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 2
  IZ D-Max Cab4 2.5 Hi Lander 2WD
  วันจด : 20/08/2014 เกียร์ : M สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : กข-9598 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 07/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กค-3270 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 4
  TT Vigo Smartcab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/06/2014 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-6281 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 5
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD
  วันจด : 26/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-775 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 6
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 7
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮร-753 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 8
  IZ D-Max Cab4 3.0 Z Hi Lander Navi+มีSDการ์ด 2WD
  วันจด : 30/12/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กศ-7583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 9
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 20/04/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒถ-7940 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 01/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-713 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 11
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD รถบุคคล
  วันจด : 17/01/2011 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : กต-265 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Doublecab 2.5 G D4D 2WD
  วันจด : 10/07/2014 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 3กถ-2856 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 13
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 29/01/2013 เกียร์ : M สี : เทาน้ำเงิน เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : ฒร-6151 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 14
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Prerunner 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4840 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 15
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 21/04/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-8972 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 16
  TT Vigo Smartcab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 03/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒง-2498 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 19/08/2016 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3907 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4WD
  วันจด : 21/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2171 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 19
  TT Vigo Single 2.5 J (ธ)
  วันจด : 20/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒช-9005 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 20
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 09/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้าตาล เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กฉ-2144 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Doublecab 2.5 G Navi+มีSDการ์ด 2WD Prerunner
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กญ-4852 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 22
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 20/03/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 3กฆ-7198 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 23
  TT Vigo Extracab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 06/10/2010 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 39x,xxx ทะเบียน : ถอ-3045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 24
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 23/05/2014 เกียร์ : M สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-8536 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 25
  TT Revo Smartcab 2.8 G 2WD Navi+SDการ์ด
  วันจด : 14/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-3364 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 26
  IZ D-Max Cab4 2.5 VGSZ 2WD
  วันจด : 30/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาฟ้าดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กอ-8122 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Vigo Champ Single 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-2796 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 28
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กท-8130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 29
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 12/05/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮร-743 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 30
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลืองน้ำตาล เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-2114 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 31
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 25/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2กฮ-6637 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Vigo Doublecab 2.5 E 2WD
  วันจด : 10/06/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ฮร-2297 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 33
  TT Vigo Doublecab 3.0 G Prerunner
  วันจด : 29/03/2012 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฆญ-4385 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 34
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/01/2016 เกียร์ : M สี : เหลืองน้ำตาล เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-2113 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 35
  TT Vigo Doublecab 2.5 E Prerunner 2WD
  วันจด : 20/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 3กด-2076 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 36
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 13/02/2014 เกียร์ : M สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2กอ-2421 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 28/06/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7260 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 38
  IZ D-Max Spacecab 2.5 2WD
  วันจด : 25/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-8535 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 39
  TT Vigo Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 12/01/2015 เกียร์ : M สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3กส-3256 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 40
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-6407 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 41
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 02/04/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒจ-4418 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 42
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-302 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 43
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 10/04/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮม-2665 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 44
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8060 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 45
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 26/11/2014 เกียร์ : M สี : ขาวแดงดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮร-8611 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 46
  IZ D-Max Cab4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8065 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/01/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-2090 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 48
  TT Ventury 2.7 G เบาะ3แถว
  วันจด : 09/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮว-8435 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 14/05/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : ฮร-877 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
 • ลำดับที่ 50
  IZ D-Max Spark 2.5 2WD ตู้ทึบ
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-293 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/09/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 682

เริ่มประมูล 12:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-130-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20