"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 722รายการประมูลวันที่ 06/07/2020 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 29/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7025 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS 2WD (ฟ)
  วันจด : 16/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-4293 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 18/09/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-4616 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 4
  TT Fortuner 2.8 V 2WD
  วันจด : 18/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กศ-8583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 5
  NS Navara Doublecab 2.5 EL Calibre 2WD
  วันจด : 27/08/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กน-2270 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 6
  TT Vigo Champ Doublecab 2.5 G 2WD
  วันจด : 05/02/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 3กฮ-4252 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 21/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-4625 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS 2WD (ฟ)
  วันจด : 29/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7612 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Doublecab 2.8 4WD
  วันจด : 06/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กส-8387 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 10
  TT Vigo Smartcab 2.5 J 2WD (ธ)
  วันจด : 16/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮร-2993 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-5813 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 15/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-3262 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5047 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5039 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 15
  IZ D-Max Spark 1.9 2WD
  วันจด : 07/04/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : 1ฒร-5735 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5046 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5042 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 21/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-4606 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5036 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Single 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 30/06/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮล-5604 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5044 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/07/2020
 • ลำดับที่ 21
  IZ D-Max Spacecab 2.5 L 2WD
  วันจด : 27/05/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒท-9486 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 21
  TT Vigo Champ Single 2.5 J
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : ฒอ-2013 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/07/2020
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5048 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5040 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 24
  TT Revo Smartcab 2.4 E 2WD
  วันจด : 29/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7717 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 25
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 26
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-5041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 27
  IZ D-Max Spark 1.9 2WD
  วันจด : 14/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-2793 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 28
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 19/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-5250 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 29
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 19/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-5247 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 30
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 19/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-5242 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 31
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD (ธ)
  วันจด : 19/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-5244 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 32
  TT Hiace 3.0 GL เบาะ
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮษ-8413 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 33
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 30/07/2014 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮร-4277 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 34
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮษ-8408 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 35
  HD Civic 1.8 S
  วันจด : 30/12/1899 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 4กฎ-5366 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 36
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 19/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮษ-8580 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 37
  TT Ventury 3.0 G เบาะ3แถว
  วันจด : 23/08/2016 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮว-6616 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 38
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 18/09/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮล-7523 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 39
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 27/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : นค-6328 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 40
  TT Ventury 2.7 G เบาะ
  วันจด : 13/08/2015 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮล-6660 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 41
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 20/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กพ-8218 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 42
  TT Camry 2.0 G MP3
  วันจด : 29/01/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2572 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 43
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 08/11/2017 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 6กว-7011 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 44
  HD City 1.5 V
  วันจด : 28/06/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กด-7696 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 45
  MT Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-7729 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 46
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/02/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กค-2473 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 47
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 26/09/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 3กภ-7553 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
 • ลำดับที่ 48
  HD City 1.5 V
  วันจด : 05/04/2016 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กจ-3117 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/07/2020
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 723

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20