"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"14 ปี AAA เพื่อความจริง.ความงาม.ความดี"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 13/01/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒฒ-9260 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 20
  TT Vigo Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 14/08/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-3304 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 27
  TT Vigo Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 24/07/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-8066 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 31
  TT Vigo Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 08/08/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒญ-2384 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 32
  TT Vigo Champ Smartcab 2.7 J 2WD (ฟ)
  วันจด : 19/12/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-1729 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 35
  IZ Mu-7 3.0 Choiz
  วันจด : 22/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาฟ้า เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1กย-263 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 40
  TT Vigo Champ Smartcab 2.5 G 2WD
  วันจด : 27/06/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-1257 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 58
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 17/06/2013 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2กช-8474 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 63
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 26/01/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 3กอ-2231 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 67
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 24/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กด-4840 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 68
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/03/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 3กค-4785 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 72
  TT Altis 1.6 G Dual ติดก๊าซCNGลงเล่มแล้ว
  วันจด : 11/12/2012 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 1กฐ-2624 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 73
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 3กค-4710 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 74
  TT Camry 2.5 Hybrid MP3
  วันจด : 25/11/2013 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2กล-7517 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 77
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 21/11/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2กล-5516 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/03/2019
 • ลำดับที่ 78
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 15/07/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 3กถ-4793 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 83
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 23/05/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2กพ-1548 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 88
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 11/11/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 3กล-3698 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 97
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 17/02/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2กอ-5121 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 99
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 12/03/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 3กค-5130 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 101
  IZ Mu-7 3.0 Choiz 2WD Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 22/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาเขียว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1กย-209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 102
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 12/01/2015 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 3กส-2597 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 103
  IZ Mu-7 3.0 Choiz Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 28/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาเขียว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1กย-6820 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 105
  IZ Mu-7 3.0 Choiz
  วันจด : 28/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาฟ้า เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 1กย-6862 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 107
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 3กต-471 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 108
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/05/2014 เกียร์ : A สี : ดำ-ส้ม-ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กฌ-7806 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 111
  IZ Mu-X 3.0 4WD Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 28/07/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กต-9737 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 113
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 15/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กญ-7849 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 114
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 11/12/2012 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1กฐ-2608 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 116
  IZ Mu-X 3.0 4WD Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 28/07/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กต-9738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 117
  IZ Mu-7 3.0 Choiz Navi+ไม่มีSDการ์ด
  วันจด : 28/02/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1กย-6817 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 118
  IZ Mu-7 3.0 Choiz
  วันจด : 28/02/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1กย-6790 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 119
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 21/02/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2กฆ-1996 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 120
  TT Altis 1.8 E Dual
  วันจด : 21/04/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กจ-8485 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/03/2019
 • ลำดับที่ 123
  IZ MU-7 3.0 Choiz Navi+มีSDการ์ด
  วันจด : 28/02/2013 เกียร์ : A สี : เทาเขียว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1กย-6743 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 124
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/06/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2กฉ-8642 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 125
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 17/02/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2กอ-5118 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 128
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-2167 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 129
  TT Fortuner 3.0 V ระบบNaviในตัว 2WD
  วันจด : 02/08/2013 เกียร์ : A สี : เทาน้ำตาล เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2กด-8362 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 135
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 28/05/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 3กฐ-4882 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/03/2019
 • ลำดับที่ 137
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/08/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กบ-9586 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 138
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 03/10/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กม-3415 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
 • ลำดับที่ 139
  TT Altis 1.6 E ติดก๊าซCNGลงเล่มแล้ว
  วันจด : 23/01/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2กส-7853 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 25/03/2019
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20