"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 852รายการประมูลวันที่ 30/01/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 27/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-3411 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 6
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 29/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-7207 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 19/07/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-2316 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 15
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 11/01/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-5739 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 16
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 12/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1นง-7527 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 19
  FD EVEREST 3.2 Titanium+ 4WD
  วันจด : 16/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กก-8505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 22
  SB XV 2.0 Oi Edition
  วันจด : 30/09/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กฉ-7315 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 23
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 11/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กก-3540 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 25
  HD HR-V 1.8 E LIMITED
  วันจด : 20/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กร-5033 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 27
  HD CR-V 1.6 E
  วันจด : 01/08/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กอ-6761 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 30
  VV V40
  วันจด : 01/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กค-155 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 31
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กด-6551 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 33
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 30/04/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 3กฌ-3474 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 35
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 17/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7 กณ-6441 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 37
  MB E300 BlueTEC HYBRID AMG Dynamic
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 4กศ-846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 39
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5260 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Fortuner 2.4 G (2019)
  วันจด : 24/06/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 1ขค-2062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 42
  MB E350e Hybrid
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กษ-9230 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 43
  HD Accord 2.0 Hybrid (2015) Sunroof
  วันจด : 14/01/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กส-3426 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 44
  MT Attrage 1.2 GLS
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กอ-1824 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 45
  NS Terra 2.3 VL
  วันจด : 18/04/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กบ-4657 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 46
  TT Alphard 2.4 V Sunroff
  วันจด : 29/09/2010 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-64 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 47
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กณ-7973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Doublecab 2.4 E+หลังคาเสมอเก๋ง
  วันจด : 04/10/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กอ-6283 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-7861 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT รอรถเข้าวันจันทร์
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : รอข้อมูล เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 51
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-8849 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 52
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z HI-LANDER
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฒอ-5599 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 20/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5205 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 54
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 14/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-2261 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 55
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 14/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-3734 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 56
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 12/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-1365 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 57
  TT Hiace 3.0 GL ตู้ทึบ
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-6206 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 58
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 14/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-2253 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 14/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-916 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 60
  SK Carry 1.6 รถนั่ง เบาะ 3 แถว
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-5785 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 27/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-5081 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 47x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5236 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 64
  รอรถเข้าวันจันทร์
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : สม-02 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 65
  IZ D-MAX CAB4 3.0 Vcross Z-Prestige
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 8กว-1649 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 08/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-7738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กม-5847 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 20/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-2687 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 70
  FD Everest 2.0 TI
  วันจด : 20/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กณ-4607 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 02/09/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กต-5067 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 24/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-4028 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 73
  IZ D-MAX CAB4 V-Cross 3.0 Z Ddi
  วันจด : 22/06/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กด-2657 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 74
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Z Ddi
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-5382 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 75
  HD Jazz 1.5 S
  วันจด : 17/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กล-6727 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
 • ลำดับที่ 76
  NS Teana 2.5 XV Sunroof
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กส-7717 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 28/01/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 853

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20