"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 782รายการประมูลวันที่ 13/09/2021 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  HD City 1.5 V
  วันจด : 07/01/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กษ-4186 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 2
  HD City 1.5 V
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กน-6305 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 3
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 26/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กธ-6057 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 4
  TT Avanza 1.5 S
  วันจด : 13/07/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 5กถ-4655 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 5
  TT Innova Crystra 2.8 G
  วันจด : 29/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กน-3014 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 6
  MD 2 Sedan 1.5 SkyactivD
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กท-5215 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 7
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 27/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 6กภ-5877 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 8
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กจ-1267 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 9
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 44699 ทะเบียน : 6กฌ-6334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 10
  MT Pajero Sport 2.5 GT Premium 4WD
  วันจด : 29/06/2016 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กด-8783 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 11
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 05/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กบ-9308 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 12
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 07/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กต-6334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 13
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/09/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กพ-3066 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 14
  SK Ciaz 1.3 GLX
  วันจด : 01/07/2019 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กษ-4500 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 15
  TT Innova 2.0 G
  วันจด : 01/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กข-4886 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 16
  HY H-1 2.5 Deluxe
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-8946 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 17
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 12/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กม-931 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 18
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 22/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-6791 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 19
  TT Innova Crystra 2.8 V
  วันจด : 25/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กด-8547 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 20
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 08/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-254 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 22
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 06/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กณ-4110 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 23
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 17/04/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กณ-6404 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 24
  SK Ciaz 1.3 RS
  วันจด : 01/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กษ-4516 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 25
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7191 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 26
  TT Vellfire 2.5 V
  วันจด : 31/08/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กบ-6766 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 27
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 29/10/2018 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กก-4130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 28
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กณ-1755 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 29
  TT Innova Crystra 2.8 G
  วันจด : 23/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กว-4202 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 04/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-1112 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 31
  MB E300 Bluetec Hybrid Executive (ดีเซล)
  วันจด : 01/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กบ-7738 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 32
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 23/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-8059 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 33
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 10/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กก-3060 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 34
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-5870 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 35
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-3171 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 36
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 04/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กต-5510 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 25/07/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 3กท-7416 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 38
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กภ-3598 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 39
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 9กณ-7217 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 40
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5744 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 41
  MB E 350 e Exclusive 2.0 (CKD)
  วันจด : 22/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กว-8279 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 42
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 04/08/2017 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กต-5517 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 43
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กม-9530 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 44
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 24/06/2014 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3กด-5376 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 45
  MT Pajero Sport 2.4 GLS 2WD
  วันจด : 06/06/2018 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7กน-7409 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 46
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 08/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-2931 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 47
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 07/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กร-5381 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 48
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 16/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-7133 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 49
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 24/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา ฟ้า เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กธ-1374 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
 • ลำดับที่ 50
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : A สี : เทาเข้ม เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-5838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 11/09/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 783

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20