"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 800รายการประมูลวันที่ 24/01/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  HD BR-V 1.5 V
  วันจด : 22/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-7617 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 2
  HD Mobilio 1.5 RS
  วันจด : 26/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xx ทะเบียน : 5กส-340 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 24/04/2017 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กพ-5810 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 18/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กส-5140 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กว-1781 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 12/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กก-6394 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Altis 1.8 G
  วันจด : 16/09/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กบ-7005 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 8
  TT Altis 1.8 S Esport
  วันจด : 07/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กฉ-5972 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 22/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กอ-5778 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 10
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 5กด-493 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กด-8931 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 12
  CL CRUZE 1.8 LT
  วันจด : 11/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขณ-6846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 16/10/2013 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2กภ-9277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 14
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5534 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 15
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 15/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กก-7839 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Camry 2.5 Hybrid Premium
  วันจด : 30/01/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 5กส-4725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Camry 2.4 Hybrid
  วันจด : 24/06/2010 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฎป-9877 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กว-2881 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 19
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 16/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xx ทะเบียน : 6กศ-7586 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 5กด-5548 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 21
  BMW X5 sDrive40e M Sport
  วันจด : 11/10/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 5กภ-6180 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 22
  NS Teana 200 XL +SD Card
  วันจด : 02/03/2017 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กก-6477 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 23
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 5กร-8247 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กล-4237 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 25
  NS Terra 2.3 VL
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-2784 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 26
  TT Harrier 2.0 L 2WD Premium
  วันจด : 04/04/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2กพ-100 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 27
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 29/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กณ-2375 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 28
  TT Camry 2.5 G Esport
  วันจด : 26/04/2017 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กจ-5606 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 29
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 18/10/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 5กม-2647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 30
  FD Everrest 3.2 Titannium 4WD
  วันจด : 09/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กถ-5336 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 31
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กก-6182 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 27/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-3296 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 33
  HD City 1.5 V LPG
  วันจด : 31/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กฎ-8716 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 34
  FD Ecosport 1.5 Titanium
  วันจด : 05/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 6กฮ-6125 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 35
  FD Everest 2.2 titanium 2WD
  วันจด : 11/10/2016 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 5กภ-6758 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 36
  CL Captiva 2.0 VCDI
  วันจด : 09/04/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กจ-8130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 06/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กภ-4602 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 38
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กพ-7739 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 39
  FD Focus 1.6 Ambiente 2WD
  วันจด : 17/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 4กบ-8285 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT Fortuner 2.8 V 4WD
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 41x,xxx ทะเบียน : 5กว-4232 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 41
  CL Captiva 2.4
  วันจด : 03/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-9284 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 E CNG
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8924 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 43
  NS Sylphy 1.6 V
  วันจด : 11/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กง-8402 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 44
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 30/08/2016 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กบ-5820 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 45
  HY H-1 2.5 Deluxe
  วันจด : 03/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : ฮษ-5850 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 46
  VS Caravelle 2.0 TDI
  วันจด : 04/04/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3169 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 47
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 13/08/2008 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 4กท-3543 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 48
  MD 3 1.6 Sedan LPG
  วันจด : 12/06/2009 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ขต-378 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 49
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กท-6185 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
 • ลำดับที่ 50
  MT Pajero Sport 3.0 V6 LPG
  วันจด : 19/09/2013 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ขธ-8930 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/01/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 800

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20