"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 845รายการประมูลวันที่ 05/12/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 01/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-9105 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 07/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-9212 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Ventury 2.7 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 01/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฮษ-7837 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Ventury 2.7 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 27/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : ฮว-8041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7133 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7704 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 21/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3441 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 21/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3439 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 07/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-6346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 10
  CH Trailblazer 2.8 LTZ (2018)
  วันจด : 12/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-4286 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7126 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7709 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 13
  IZ D-MAX SPARK 1.9 S 9 ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 21/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-5228 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 14
  FD Ranger Double Cab 2.2 XLT HIRIDER 2WD
  วันจด : 13/08/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กก-3863 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Smartcab 2.4 E+ แครี่บอยทรงสูงทึบ
  วันจด : 14/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-2968 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 24/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-4032 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Single 2.8 J Plus 2WD โครงเหล็ก
  วันจด : 17/11/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-4685 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smart Cab 2.4 E Pre-Runner 2WD
  วันจด : 26/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-5854 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7068 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-825 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-839 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กว-8988 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 07/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-6348 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-858 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 25
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 04/10/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-4476 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 26
  NS Teana 2.5 XV
  วันจด : 04/10/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กอ-6734 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 27
  HD City 1.5 V
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กษ-8942 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 28
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กว-2433 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 29
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 30/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กษ-8474 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 30
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 19/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-9804 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 31
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium Sunroff
  วันจด : 21/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-7382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 32
  MD CX-3 Skyactiv 2.0 L Sunroff
  วันจด : 16/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 8กข-9132 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 33
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 8กก-7066 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 34
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 16/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กย-5368 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 35
  TT Innova 2.8 V NAVI
  วันจด : 13/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กผ-9233 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 36
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 04/10/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 5กร-415 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 37
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 30/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กค-7128 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 38
  HD Jazz 1.5 S
  วันจด : 25/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 7กฮ-6277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 39
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 08/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กร-3133 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 40
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 01/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กบ-3550 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 41
  MB E350 Hybrid
  วันจด : 23/02/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กญ-4572 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 25/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กย-4612 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 43
  HD City 1.5 V
  วันจด : 08/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-3102 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 44
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 08/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กช-4167 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 45
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/09/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กน-8209 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 46
  MB E200 Sedan
  วันจด : 06/03/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 8กฬ-7901 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 47
  MD CX-5 Skyactiv 2.2L XDL 4WD Sunroff
  วันจด : 12/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กษ-3136 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 48
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 15/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กท-193 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 49
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 17/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กศ-9262 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
 • ลำดับที่ 50
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 06/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กม-6447 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20