"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  HD CIVIC 1.5 HATCHBACK TURBO
  วันจด : 27/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กช-6745 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 24/02/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กก-1729 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 14/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กย-9633 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 13/01/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กศ-4319 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 6
  VV S60 1.6 T4F
  วันจด : 09/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 4กอ-9160 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 08/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-7496 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 11
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 14/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กช-7361 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 12/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กศ-2976 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5534 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 14
  HD City 1.5 S
  วันจด : 20/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กจ-9614 เกรด : M
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 16
  HD CR-V 2.4 E 2WD
  วันจด : 20/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กพ-8353 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 5กล-4284 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 12/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 5กศ-2975 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.5 Hybrid + SD Card
  วันจด : 29/06/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กณ-2375 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 22
  TT Vios 1.5 E CNG
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8924 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 26
  BMW 730 Ld Pure Excellence 3.0
  วันจด : 01/02/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-371 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 30
  CL Captiva 2.0 VCD LSX
  วันจด : 09/04/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4กจ-8130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 31
  MB E350e 2.0 Hybrid
  วันจด : 02/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กผ-1995 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 32
  CL CRUZE 1.8 LT
  วันจด : 11/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขณ-6846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 35
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 5กด-493 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 36
  HY H-1 2.5 Deluxe VIP
  วันจด : 20/07/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮษ-6675 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กม-6266 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 38
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กม-6282 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 39
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กม-6285 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT Revo SmartCab 2.4J Plus
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-5707 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 41
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กม-6277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 43
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กม-6274 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 45
  TT Revo Smartcab 2.4J Plus
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-5698 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 11/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-431 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 48
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว ฟ้า เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7460 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 49
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-3077 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 50
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว ฟ้า เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7463 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 51
  TT Revo Doublecab 2.4E Pre-runner
  วันจด : 18/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กม-6271 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 52
  TT Revo Smartcab 2.4J Plus
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-5676 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 53
  TT Hiace 3.0 GL 3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 21/01/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮว-8697 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 57
  TT Revo Smartcab 2.4J Plus
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-5704 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 58
  TT Revo Smartcab 2.4J Plus
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-5700 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 59
  TT Hiace 3.0 GL 3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 18/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-8638 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 60
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 25/04/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3858 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 61
  TT COMMUTER 3.0 GL (เบาะ 3 แถว ปรับเอนนอน 9ที่นั่ง)
  วันจด : 28/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : ฮอ-3103 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 04/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-9635 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 63
  TT REVO Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮษ-436 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 64
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 22/01/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒม-4628 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Single 2.4 J ตู้สไลด์
  วันจด : 11/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-2589 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 70
  TT Hiace 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮว-9167 เกรด : M
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 71
  FD Ranger Opencab 2.2 XLT 4WD
  วันจด : 13/09/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-9767 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 76
  TT Ventury 3.0 V
  วันจด : 05/10/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฮล-7858 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 80
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 25/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3860 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 81
  TT Revo Single 2.4 J ตู้อลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3680 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
 • ลำดับที่ 82
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4119 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/01/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 817

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20