"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 12/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-1902 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD
  วันจด : 29/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5กพ-9617 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 02/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-4145 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4WD
  วันจด : 12/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กผ-8105 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 20/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3047 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 01/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กภ-6505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT D-MAX CAB4 1.9 Ddi S 2WD
  วันจด : 13/09/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กท-4909 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 14/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-5463 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 27
  HD HR-V 1.8 EL
  วันจด : 02/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กฐ-9630 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 28
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : A สี : ส้ม เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กบ-1799 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 31
  MB E350e HV Avantgarde (Benzine)
  วันจด : 20/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กษ-2054 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 32
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 25/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กย-4909 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 36
  TT Camry 2.5 HV Navi
  วันจด : 29/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-4641 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.8 S ESport
  วันจด : 14/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กล-2486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 40
  FD Everest 2.2 L Titanium
  วันจด : 17/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กศ-8547 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 46
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 07/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กย-7772 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 47
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 20/03/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กต-9708 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 48
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 07/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กย-7771 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 49
  MT Attrabe 1.2 GLS
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กอ-1824 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/10/2022
 • ลำดับที่ 51
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 25/01/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮอ-6846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 52
  TT Ventury 3.0 V
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : ฮษ-7340 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 55
  TT Ventury 2.7 G
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-4033 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-3775 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 63
  IZ D-MAX Spark 1.9 S
  วันจด : 04/08/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 36x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-5705 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6157 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 67
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-1752 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Smartcab 2.4 G (2016)
  วันจด : 02/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-9270 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 77
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 15/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กภ-5937 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 81
  NS Sylphy 1.6 V
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กผ-7011 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 83
  FD EcoSport 1.5
  วันจด : 30/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-3894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 90
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 03/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กค-3203 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 91
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 25/06/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กพ-372 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 92
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 06/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กว-2064 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 96
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กช-8807 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 101
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-5313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 104
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/08/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กน-2964 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 106
  TT Hiace Economy 3.0 GL ตู้ทึบ
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-3844 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 24/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-7962 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 109
  TT Revo Doublecab 2.4 E Diff-Lock แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 02/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กพ-8051 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 127
  TT Revo Smartcab 2.4 J Carry boy ทรงสูง
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1282 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 129
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮษ-434 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 130
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฮษ-450 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 135
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : ฮษ-467 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 140
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 08/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 171663 ทะเบียน : 2ฒฒ-7357 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 144
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบอลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3733 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 146
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบอลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3734 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
 • ลำดับที่ 152
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3736 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 17/10/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20