"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

eAuction@AAA

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"
รอบประมูล Lot 860 เริ่มประมูล 27/03/2023 (09.00 น.) - 31/03/2023 (12.00 น.)

รายละเอียด การประมูลออนไลน์รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 861

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
T. 087-739-1900
F. 02-136-1661 #20