"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 50547 ทะเบียน : 2ฒพ-1198 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 5
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z-Prestige
  วันจด : 12/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 78705 ทะเบียน : 2ฒย-1815 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 04/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา+น้ำเงิน เลขไมล์ : 162,xxx ทะเบียน : 2ฒห-9383 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 7
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z-Prestige
  วันจด : 13/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 87741 ทะเบียน : 2ฒย-2502 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 8
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 14/09/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 3ฒข-6423 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 9
  TT New Camry 2.5 HV+Sunroof
  วันจด : 19/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 81495 ทะเบียน : 8กต-6182 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 10
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 117,xxx ทะเบียน : 8กด-7034 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 11
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 144,xxx ทะเบียน : 7กข-1755 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 12
  TT Altis 1.8 S
  วันจด : 27/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 190,xxx ทะเบียน : 8กข-6601 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 14
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 29/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 60226 ทะเบียน : 7กศ-1934 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 15
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 144,xxx ทะเบียน : 8กด-7033 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 17
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 133,xxx ทะเบียน : 7กข-1817 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 18
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 16/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 175,xxx ทะเบียน : 6กข-8792 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 19
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 18/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-3152 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 22
  TT New Altis 1.6 Mid
  วันจด : 23/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 104,xxx ทะเบียน : 9กน-6401 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 23
  IZ MU-X 1.9
  วันจด : 29/01/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 174,xxx ทะเบียน : 1ขย-7870 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 25
  TT ALTIS 1.6 G
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 221,xxx ทะเบียน : 8กช-476 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 26
  HD CIVIC 1.8 E
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 56218 ทะเบียน : 8กธ-6605 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 27
  HD Civic 1.8 EL CVT
  วันจด : 12/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 114,xxx ทะเบียน : 8กล-6850 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 28
  TT Fortuner 2.8 V
  วันจด : 19/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 118,xxx ทะเบียน : 8กว-7274 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 30
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 11/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 108,xxx ทะเบียน : 8กฆ-3369 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 31
  TT Altis 1.8 S
  วันจด : 01/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 203,xxx ทะเบียน : 8กค-2220 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 32
  TT New Altis 1.8 HV
  วันจด : 12/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 108,xxx ทะเบียน : 9กด-7085 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 33
  HD CR-V 2.4 S
  วันจด : 12/09/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 4ขษ-8233 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 34
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 12/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 96841 ทะเบียน : 8กค-7837 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 181,xxx ทะเบียน : 8กด-7035 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 36
  HD New City 1.0 Turbo
  วันจด : 04/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 179,xxx ทะเบียน : 9กย-7439 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 17/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 160,xxx ทะเบียน : 8กว-3476 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT New Camry 2.5 HV Premium+Sunroof
  วันจด : 20/03/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 29808 ทะเบียน : 8กถ-3220 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 40
  TT New Civic 1.8 EL
  วันจด : 11/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 149,xxx ทะเบียน : 8กล-5167 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 42
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 15/09/2017 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กพ-3967 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 44
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-4521 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 02/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 104,xxx ทะเบียน : 8กธ-7756 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 50
  HD New Citty 1.0 Turbo
  วันจด : 01/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 153,xxx ทะเบียน : 9กย-7451 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 51
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 17/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-4094 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 52
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 119,xxx ทะเบียน : 8กถ-3209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 55
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 28/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 146,xxx ทะเบียน : 7กอ-469 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 58
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 103,xxx ทะเบียน : 8กถ-3165 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 59
  HY H-1 (MC2016) Deluxe
  วันจด : 20/06/2018 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1262 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Ventury 2.7 G Bensene เบาะ 3 แถว
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2192 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION
  วันจด : 28/08/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 138,xxx ทะเบียน : 3ฒข-3431 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 70
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 12/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 180,xxx ทะเบียน : ฮฐ-6494 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 79
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 05/04/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 79000 ทะเบียน : 8กน-4538 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 101
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 196,xxx ทะเบียน : 6กส-4038 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 102
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 08/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 258,xxx ทะเบียน : 5กอ-6476 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 104
  TT Fortuner 2.8 V
  วันจด : 16/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 164,xxx ทะเบียน : 8กฌ-4119 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 127
  TT Altis 1.8 E Sport
  วันจด : 31/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 183,xxx ทะเบียน : 7กค-7669 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 128
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 153,xxx ทะเบียน : 7กช-8209 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 132
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 177,xxx ทะเบียน : 6กส-4048 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
 • ลำดับที่ 141
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 01/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 130,xxx ทะเบียน : 8กค-238 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 06/04/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 914

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20