"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 816รายการประมูลวันที่ 16/05/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4092 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT REVO SMART CAB 2.4 J PLUS
  วันจด : 23/02/2208 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 112549 ทะเบียน : 2ฒช-4313 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 103
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 10/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-7085 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 104
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แห้ง
  วันจด : 17/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม เลขไมล์ : 51x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-7152 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 12/10/2018 เกียร์ : สี : เหลือง แดง เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8406 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 106
  TT Revo Single 2.4 J (2016) ตู้บนลูกกระบะ
  วันจด : 12/01/2017 เกียร์ : สี : ขาว แดง น้ำเงิน ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-6431 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4X4 DIFF-LOCK
  วันจด : 01/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 36x,xxx ทะเบียน : 6กล-6047 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทีบสูง (มี Liift)
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-3570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 109
  TT Commuter 3.0 GL (2015)
  วันจด : 31/03/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : นจ-2249 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 16/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 5กย-570 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 111
  TT Revo Single 2.7 J CNG ตู้ทึบ
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-9584 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 112
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 13/03/2018 เกียร์ : สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กญ-3716 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 113
  HY H1 2.5
  วันจด : 23/09/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮล-7879/ค-6989 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 114
  MD 2 SkyActiv D
  วันจด : 06/06/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กร-6782 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 115
  MD 2 1.3 Skyactiv
  วันจด : 27/03/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-303 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 116
  HD HR-V 1.8 I VTEC
  วันจด : 05/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 5กต-5791 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 117
  MD 2 SkyActiv D
  วันจด : 03/04/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กน-2084 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 118
  IZ D-Max Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 27/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 103,xxx ทะเบียน : 8กท-8902 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 119
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7073 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 120
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7069 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 121
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7052 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7055 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 123
  IZ D-MAX 1.9 Sacecab Ddi Z
  วันจด : 11/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-1703 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 124
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7058 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 125
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 25/04/2018 เกียร์ : สี : ขาว เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒฐ-1978 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 126
  NS Navara NP300 K/C S
  วันจด : 04/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-1703 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 127
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4205 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 128
  TT Revo Smartcab 2.4 E (2017)
  วันจด : 18/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-9671 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 129
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา ดำ หลายสี เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-7484 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 130
  NS Navara NP300 K/C S
  วันจด : 25/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฒธ-15 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 131
  TT Revo Doublecab 2.8 4x4 Diff Lock
  วันจด : 24/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : ทะเบียน : 8กจ-2290 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 132
  TT REVO B-CAB 2.4 J
  วันจด : 27/10/2536 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 232596 ทะเบียน : ฮษ-415 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 133
  TT Revo Smartcab 2.4 E (2017)
  วันจด : 18/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-9680 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 134
  TT Revo Doublecab 2.8 4x4 Diff Lock
  วันจด : 24/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กจ-2280 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 135
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4202 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4228 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 137
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4209 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Doublecab 2.4 E (รถปี 2017)
  วันจด : 24/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กด-6797 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 139
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4231 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 140
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4183 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 141
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 12/10/2018 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8407 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 142
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4226 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮษ-4230 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 144
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 27/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กค-9417 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 145
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 15/03/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 6กข-8314 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 146
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : ณ-4308 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 147
  TT Commuter 3.0 GL ตกแต่ง 12 SEATS
  วันจด : 22/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮษ-5586 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 148
  TT Commuter 3.0 GL VIP3แถว8ที่นั่ง
  วันจด : 09/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮว-9250 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 149
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 08/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2582 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
 • ลำดับที่ 150
  TT Ventry 2.7 G
  วันจด : 24/04/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-8027 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 14/05/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 817

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20