"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กช-9616 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 2
  TT New Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 21/01/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 9กธ-8167 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 3
  HD City 1.5 V
  วันจด : 10/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กต-1363 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J (2018) ฟ
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-1165 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 7
  IZ D-MAX 3.0 Z V-Croos 4x4
  วันจด : 30/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฉ-141 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 9
  FD Ranger Doublecab 2.2 Wildtrak 4WD
  วันจด : 30/01/2018 เกียร์ : A สี : ส้ม เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 7กด-7051 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 21/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3415 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 21/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-3423 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 13
  IZ D-MAX Cab4 1.9 Z Hi-Lander
  วันจด : 21/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-3454 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 14
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : 03/09/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-3972 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 17
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S+Carryboy ทรงสูง
  วันจด : 24/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-5592 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 18
  HD Accord 2.0 Hybrid Tech
  วันจด : 17/01/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 3ขบ-7170 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 19
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 10/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กศ-1139 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 21
  MT X-Pander 1.5 GT
  วันจด : 10/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 8กพ-7823 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 22
  TT Camry 2.5 HV
  วันจด : 14/12/2012 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1กฐ-2475 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 23
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 08/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กท-9909 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กด-6547 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 25
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 31/05/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กธ-8314 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 27
  TT Fortuner 2.5 V
  วันจด : 27/05/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฎ-9180 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 28
  TT Camry 2.5 HV
  วันจด : 23/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 6กถ-3962 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 29
  HD New City 1.0 V
  วันจด : 06/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กร-2977 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 31
  TT Vios 1.5 MID (2019)
  วันจด : 03/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กย-6177 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 33
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 11/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กด-5640 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 05/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3กล-47 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 35
  FD Ecosport 1.5 L Trend
  วันจด : 28/03/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-2964 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 36
  HD City 1.5 V
  วันจด : 25/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กณ-9062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 37
  IZ MU-X 1.9 DVD NAVI
  วันจด : 02/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กธ-7785 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 38
  HD CR-V 2.4 E 2WD
  วันจด : 19/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กผ-3687 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 43
  HD CR-V 2.4 E
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-3778 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 45
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กต-54 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 47
  HD New Accord 1.5 EL
  วันจด : 24/09/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 2x,xxx ทะเบียน : 9กจ-6785 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 51
  IZ MU-X 3.0 Ddi 2WD DVD
  วันจด : 06/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กน-5686 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 54
  NS Sylphy 1.6 E
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-4576 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 57
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กส-837 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 58
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กศ-1203 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 59
  IZ MU-X 1.9
  วันจด : 26/03/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8392 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 60
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 20/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กถ-1776 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 62
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 22/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กอ-4875 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 63
  HD New City 1.0 RS
  วันจด : 27/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กม-9287 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 64
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-3471 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 18/03/2023
 • ลำดับที่ 66
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 05/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-3748 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 67
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 06/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กฐ-6034 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 70
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 30/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-6225 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 75
  TT Altis 1.8 E (2018)
  วันจด : 06/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กฐ-6033 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 76
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กส-932 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 81
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กส-1018 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 28/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-7040 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 88
  TT Revo Doublecab 2.4 MID 4WD
  วันจด : 29/01/2021 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ขย-7480 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 89
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 22/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-4910 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition แครี่บอยสูง
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-8944 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/03/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 914

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20