"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 90
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ขจ-1159 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 95
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กข-8276 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 101
  IZ D-Max Cab4 3.0 Z Prestige HR + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 25/01/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 213579 ทะเบียน : 8กญ-9055 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 104
  TT Revo Doublecab 2.4 Z Edition 4X2 MID
  วันจด : 25/05/2021 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 2ขฆ-4027 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 03/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-4930 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 22/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-4908 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 115
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 02/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-4460 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 119
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) + ตู้ทึบสูง
  วันจด : 19/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฒล-8778 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 120
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 20/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5205 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 130
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 21/03/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-4643 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 135
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 05/01/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-6141 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 08/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 47x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-7970 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 144
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-6390 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 147
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 17/11/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 6กศ-8505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 148
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 02/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-5161 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 154
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 20/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-4211 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 156
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 10/11/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-2903 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 161
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus หลังอลูมิเนียมตะแกรงด้านข้าง
  วันจด : 20/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-1417 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 163
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 16/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-6046 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 167
  TT D-MAX CAB-4 1.9 Ddi Z
  วันจด : 22/05/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กท-8143 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 168
  IZ D-MAX Spark 1.9 S Ddi แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : M สี : เขียว ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2821 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 173
  FD Ranger Opencab 2.2 XL
  วันจด : 11/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-9230 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 175
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว หลายสี เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-504 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 176
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 177
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 13/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-7358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 178
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) 2018 ตู้ทึบสูงบนลูกกระบะ
  วันจด : 27/10/2020 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา ดำ ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 66-5169 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 180
  IZ D-MAX Spark 1.9 S ตู้ทึบสูง
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-348 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 183
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 14/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว แดง เขียว เลขไมล์ : 39x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-8631 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 184
  IZ D-MAX Spark 1.9 S (ตู้บรรทุก ตัดแปลง)
  วันจด : 07/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-8381 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
 • ลำดับที่ 187
  IZ D-MAX Spark 1.9 S ตู้ทึบสูง
  วันจด : 12/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-342 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/03/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20