"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 913รายการประมูลวันที่ 22/04/2024 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 28/09/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 243,xxx ทะเบียน : 3ฒค-622 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 18/09/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 114,xxx ทะเบียน : 3ฒข-7915 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 11
  PEUGEOT 5008 P87 1.6 AG
  วันจด : 17/11/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 71045 ทะเบียน : 1ขถ-7143 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 12
  NS NEW TEANA 2.0 XL+Sunroof
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 211,xxx ทะเบียน : 9กย-3025 เกรด : 0
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 19
  MD CX-5 2.0S Sky Active
  วันจด : 08/04/2020 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 40967 ทะเบียน : 9กษ-3181 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 23
  HD HR-V 1.8 LE
  วันจด : 24/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 89016 ทะเบียน : 1ขช-9086 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 24
  HD City 1.5 V
  วันจด : 16/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 180,xxx ทะเบียน : 8กฌ-4080 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 26
  MD CX-5 Skyactiv 2.0 L SP 2WD
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 87557 ทะเบียน : 8กช-503 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 29
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 96309 ทะเบียน : 7กม-9572 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 31
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 11/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 151,xxx ทะเบียน : 7กษ-7645 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 32
  HD HR-V 1.8 LE
  วันจด : 09/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 134,xxx ทะเบียน : 9กด-4680 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 36
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 21/02/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 179,xxx ทะเบียน : 7กฉ-2773 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 37
  TT New Altis 1.6 Mid
  วันจด : 12/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 271,xxx ทะเบียน : 9กด-6940 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT ALTIS 1.6 G
  วันจด : 03/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 124,xxx ทะเบียน : 8กษ-6880 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 113,xxx ทะเบียน : 8กธ-6530 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 42
  TT Vios 1.5 Mid
  วันจด : 11/12/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 150,xxx ทะเบียน : 1ขส-5670 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 44
  FD Everest 2.0 L 4X4
  วันจด : 03/01/2020 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 100,xxx ทะเบียน : 9กถ-4237 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 22/06/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 83577 ทะเบียน : 7กผ -8653 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 49
  HY H-1 (MC2016) Deluxe
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 219,xxx ทะเบียน : ฮอ-1674 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 50
  TT New Camry 2.5 G + Sunroof
  วันจด : 26/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 94520 ทะเบียน : 8กท-7243 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 51
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 26/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กต-9484 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 54
  HY Grand Starex 2.4 AT VIP
  วันจด : 04/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 214,xxx ทะเบียน : 5ขฎ-9238 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 56
  TT Revo Doublecab 2.4 entey Prerunner
  วันจด : 11/12/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 161,xxx ทะเบียน : 1ขน-8321 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 58
  TT Revo Doublecab 2.8 Mid 4X4 Diff-lock
  วันจด : 24/03/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 130,xxx ทะเบียน : 1ขห-1143 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Hiace 3.0 GL ตู้ทึบ
  วันจด : 31/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 151,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-3792 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 61
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 07/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 80103 ทะเบียน : นจ-3096 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 62
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 169,xxx ทะเบียน : ฮย-6161 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 64
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 15/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 62601 ทะเบียน : ฮอ-2716 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 66
  TT Commuter 2.8 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 19/03/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 118,xxx ทะเบียน : ฮฮ-7247 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 67
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 17/03/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 83936 ทะเบียน : ฮษ-2460 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยสูง
  วันจด : 13/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 122,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-3869 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 09/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 214,xxx ทะเบียน : 2ฒล-9233 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 73
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 22/04/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 174,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-3892 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 74
  TT New Altis 1.8HV Entry
  วันจด : 20/05/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 124,xxx ทะเบียน : 9กอ-8254 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 75
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 10/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 113,xxx ทะเบียน : 1ขฆ-3885 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 76
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 13/01/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 89199 ทะเบียน : 9กท-4406 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 78
  NS Terra 2.3 VL 2WD
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 88027 ทะเบียน : 8กข-1826 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 79
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 01/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 226,xxx ทะเบียน : 8กธ-7275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 80
  TT New ALTIS 1.6 Mid
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 155,xxx ทะเบียน : 9กด-9003 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 83
  TT Fortuner 2.4 V 4WD (2019) SIXMA4
  วันจด : 04/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 9กย-7487 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 84
  TT Altis 1.8HV Entry
  วันจด : 26/08/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 125,xxx ทะเบียน : 1ขญ-3405 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 85
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 24/12/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 151,xxx ทะเบียน : 1ขบ-1932 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 86
  TT Vios 1.5 J LPG
  วันจด : 28/10/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ขด-4423 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 87
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 201,xxx ทะเบียน : 6กฎ-8437 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 89
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 30/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 218,xxx ทะเบียน : 9กศ-3604 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 90
  TT YARIS ATIV 1.2 E
  วันจด : 13/03/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 83972 ทะเบียน : 8กจ-1890 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 91
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 25/09/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 151657 ทะเบียน : 1ขฎ-6792 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 92
  TT Vios 1.5 MID
  วันจด : 21/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 9กญ-3932 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 93
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 197xxx ทะเบียน : 8กถ-8735 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
 • ลำดับที่ 94
  MD Mazda 3 Skyactive
  วันจด : 26/04/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 210,xxx ทะเบียน : 8กผ-4290 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/04/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 914

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20