"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"16 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 788รายการประมูลวันที่ 25/10/2021 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 51
  HY H-1 2.5 MAESTO DELUXE
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮษ-6724 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 52
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 18/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กฆ-5782 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 53
  HY H-1 2.5 Deluxe
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-5392 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 54
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 06/09/2017 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กผ-506 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 55
  FD Ecosport 1.5 Titanium
  วันจด : 18/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-9706 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 56
  TT Ventury 3.0 G A/T
  วันจด : 07/01/1900 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : ฮษ-7753 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 57
  TT Ventury 3.0 G A/T
  วันจด : 07/01/1900 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮษ-7752 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 58
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 12/10/2015 เกียร์ : M สี : ส้ม ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-6233 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 59
  TT Revo 2.4 J
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-5093 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 60
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 01/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 1ฒพ-9952 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 21/07/2016 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 1ฒศ-3439 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 62
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 27/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-6656 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 63
  TT Revo Cab4 2.4 J Plus
  วันจด : 27/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 5กท-5681 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 64
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 2WD
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-5352 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 65
  FD Ranger Opencab 2.2 XLT
  วันจด : 27/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1526 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 11/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-3671 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 67
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5735 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5733 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 12/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-1724 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 70
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 09/06/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒว-2384 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4580 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฒฮ-28 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 73
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 15/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ฒร-2888 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Smartcab 2.4 J 2WD
  วันจด : 14/02/2018 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒฌ-8516 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 75
  TT Comuter 3.0 GL (2016)
  วันจด : 04/04/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮษ-3304 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 76
  TT Comuter 3.0 GL
  วันจด : 27/07/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮว-6045 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 77
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 25/12/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮว-408 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 78
  MT Pajero Sport 2.4 GT 4WD+SD Card
  วันจด : 16/08/2016 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 5กน-3402 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 79
  TT Commuter 2.5 GL
  วันจด : 31/07/2013 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : ฮม-8870 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 80
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 06/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮว-9146 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 81
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Ddi S 2 WD
  วันจด : 22/07/2016 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 1ฒศ-6046 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 82
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 08/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 6กช-3852 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 83
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S 2WD
  วันจด : 27/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-6657 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 84
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-6115 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo smartcab 2.4 G Prerunner+SD Card
  วันจด : 30/05/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-8968 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 86
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 11/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กช-6527 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 87
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus 2WD
  วันจด : 24/08/2017 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒง-856 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 88
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 17/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2334 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 89
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 17/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2333 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 90
  FD Everest 3.2 Titanium
  วันจด : 13/11/2015 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กร-4993 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 91
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮษ-7743 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 92
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 17/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-4127 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 31/05/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-9328 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 94
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 17/10/2017 เกียร์ : M สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2336 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 95
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบ
  วันจด : 09/12/2016 เกียร์ : M สี : เหลือง แดง ดำ เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-9615 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 96
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 09/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กผ-4574 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 97
  FD Ecosport 1.5 Titanium
  วันจด : 18/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-9712 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 98
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 04/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กณ-1755 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 99
  FD Focus 1.6 Ambiente 2WD
  วันจด : 17/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 4กบ-8276 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
 • ลำดับที่ 100
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 11/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กผ-7165 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 22/10/2021
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 788

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20