"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 869รายการประมูลวันที่ 05/06/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 51
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-837 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 52
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 13/12/2018 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-1951 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 53
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-6789 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 54
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 27/11/2018 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-3000 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 55
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-481 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 56
  TT Hiace 3.0 GL Diesel Economy ตู้ทึบ
  วันจด : 28/09/2018 เกียร์ : M สี : เหลือง ส้ม หลายสี เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-4133 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 57
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1นจ-3975 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 58
  TT Commuter 3.0 GL (2019)
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : นจ-3129 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 59
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 31/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-327 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 60
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-3616 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-3617 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 62
  TT Commuter 3.0 GL (2019)
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : นจ-3127 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 63
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2คฒ-3620 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 64
  TT Revo Smartcab 2.4 E Z Edition
  วันจด : 08/05/2019 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-306 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 65
  TT Commuter 3.0 GL (2019)
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : นจ-3128 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 05/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-125 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 67
  TT REVO SMARTCAB 2.4 E Plus MT 4WD
  วันจด : 06/11/2018 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒฐ-483 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 68
  TT REVO SMARTCAB 2.4 E Plus MT 4WD
  วันจด : 06/11/2018 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒฐ-506 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 69
  TT Commuter 3.0 GL (2019)
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : นจ-3126 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Editon
  วันจด : 30/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-6610 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 28/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-5838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 72
  TT Commuter 3.0 GL (2019)
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : นจ-3134 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 73
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 30/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-7207 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/07/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4กด-5516 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 75
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กธ-1409 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 76
  NS Almera 1.2 L
  วันจด : 08/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 6กผ-4517 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 77
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 12/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กผ-7912 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 78
  MB E350 Avantgarde
  วันจด : 23/07/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4ขญ-2385 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 79
  MT X-Pander 1.5 GT
  วันจด : 11/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-2284 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 80
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กม-9537 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 81
  HD BR-V 1.5 V (2019)
  วันจด : 06/03/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กร-3041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 82
  HD CR-V 2.4 ES 4WD
  วันจด : 10/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 8กล-4432 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 83
  TT Alphard 2.5 Hybrid E FOUR
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กว-4316 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 84
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กข-8360 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 85
  HD HR-V 1.8 E (2018)
  วันจด : 15/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 8กฌ-3212 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 86
  HD City 1.5 V
  วันจด : 25/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กณ-9096 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 87
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 24/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กว-6469 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 88
  MB Benz C350e Exclusive ประกอบใน
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กน-6164 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 89
  MD CX-8 2.2L XDL Skyactive D 2WD AT (รถปี 2019)
  วันจด : 16/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กธ-2411 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 90
  TT Vios 1.5 E + CNG
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8932 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 91
  TT Teana 2.5 XV CVT Sunroof Navi
  วันจด : 07/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กณ-3819  เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 92
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กข-8344 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 93
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 14/12/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-460 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 94
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 7กค-4533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 95
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 19/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กข-8313 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 96
  TT Vios 1.5 E CVT
  วันจด : 12/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กษ-1067 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 97
  MT Pajero Sport 2.5 GT (2018)
  วันจด : 25/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กณ-2414 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 98
  HD New Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 11/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กด-6158 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 99
  HD CR-V 1.6 EL 4WD
  วันจด : 15/05/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8790 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 100
  MD MAZDA 2 Skyactiv 1.5 D
  วันจด : 11/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 4กฒ-390 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 869

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20