"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 907รายการประมูลวันที่ 04/03/2024 เริ่มประมูลเวลา 11:11 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 151
  IZ D-MAX Spark 1.9 S ตู้ทึบสูง
  วันจด : 03/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 1ฒค-9933 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 152
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-6583 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 153
  TT Revo Doublecab 2.4 E แครี่บอยสูง
  วันจด : 31/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-9847 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 154
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1090 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 155
  TT Revo Single 2.4 J ฟ+ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 37x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-4038 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 156
  IZ D-Max Cab4 1.9 S
  วันจด : 21/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 183,xxx ทะเบียน : 6กง-2996 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 157
  IZ D-MAX Spark 3.0 S
  วันจด : 29/07/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 48x,xxx ทะเบียน : 1ฒน-7088 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 158
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 02/09/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 236,xxx ทะเบียน : 2ฒล-6908 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 159
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 133,xxx ทะเบียน : ฒฬ-4994 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 160
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 227,xxx ทะเบียน : ฒฬ-5885 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 161
  TT Revo Doubelcab 2.4 E
  วันจด : 28/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กว-7838 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 162
  TT Revo Doubelcab 2.4 E
  วันจด : 05/11/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 3กม-9199 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 163
  IZ D-MAX Spark 3.0 S
  วันจด : 26/08/2015 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 40x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-4169 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 164
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 01/08/2016 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 73185 ทะเบียน : 5กธ-1063 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 165
  TT Revo Doublecab 2.4 E แครี่บอยสูง
  วันจด : 20/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 240,xxx ทะเบียน : ฮอ-1267 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 166
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 06/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-8751 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 167
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+หลังคาพร้อมลูกกรง บนลูกกระบะ
  วันจด : 06/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-8747 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 168
  IZ D-MAX Spark 3.0 S+ตู้ทึบสูง
  วันจด : 22/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-6112 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 169
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)4x2 โครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 05/10/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 245,xxx ทะเบียน : 2ฒท-6094 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 170
  TT Revo Smartcab 2.4 J 4x2+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/09/2016 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-4013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 171
  TT Revo Smartcab 2.4 J 4x2+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/09/2016 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-4018 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 172
  TT Revo Smartcab 2.4 J 4x2+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/09/2016 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-4012 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 173
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus+แครี่บอยสูง
  วันจด : 11/09/2017 เกียร์ : M สี : เขียว แดง ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กผ-6914 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 174
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 28/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 239,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-2984 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 175
  TT Revo Smartcab 2.4 E คอกเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 16/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 267,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8643 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 176
  TT Revo Doublecab 2.4 E แครี่บอยสูง
  วันจด : 25/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-9627 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 177
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S
  วันจด : 21/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 194,xxx ทะเบียน : 1ฒช-1818 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 178
  TT Revo Doublecab 2.4 E+แครี่บอยสูง
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1093 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 179
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 01/08/2016 เกียร์ : M สี : ส้ม เลขไมล์ : 44448 ทะเบียน : 5กท-9277 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 180
  IZ D-Max Spacecab 1.9 S
  วันจด : 20/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 187,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-9595 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20