"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 869รายการประมูลวันที่ 05/06/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 151
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 11/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-6053 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 152
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi Z
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กพ-6522 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 153
  TT Revo Doublecab 2.4 J PLUS
  วันจด : 28/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กอ-327 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 154
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi Z
  วันจด : 17/12/1901 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 7กพ-6527 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 155
  TT Revo Smart Cab 2.4 J Z Edition (2019)
  วันจด : 18/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-4451 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 156
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S (2017) แครรี่บอยสูง
  วันจด : 26/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-3016 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 157
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 28/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-4044 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 158
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 25/06/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-6315 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 159
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) รถนั่งสองแถว
  วันจด : 28/04/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1นก-4861 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 160
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบสูง
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-4410 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 161
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S
  วันจด : 12/02/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-4683 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 162
  IZ D-MAX Spark 1.9 S (ตู้บรรทุก ดัดแปลง)
  วันจด : 27/09/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-717 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 163
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 25/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-9890 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 164
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) รถนั่งสองแถว
  วันจด : 28/04/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1นก-4860 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 165
  IZ D-MAX Spark 1.9 S Ddi แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 12/07/2017 เกียร์ : M สี : เขียว ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-9846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 166
  TT Revo Smartcavb 2.4 J (ฟ) มีโครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 17/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-9562 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 167
  TT Revo Smartcab 2.4 G หลังคาอลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 168
  TT Revo Single 2.4 J ตู้บรรทุก ดัดแปลง
  วันจด : 09/09/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-8876 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 169
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ ตู้แช่เย็น
  วันจด : 02/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว หลายสี เลขไมล์ : 43x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-4699 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 170
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-4404 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 171
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 23/03/2018 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา ดำ ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 3ฒล-3631 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 172
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 16/07/2018 เกียร์ : M สี : ส้ม เทา ดำ ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3ฒล-3635 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 173
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 26/12/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-4427 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 174
  IZ D-MAX Spark 1.9 S +ตู้เย็น
  วันจด : 14/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-3706 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 175
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/03/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว น้ำเงิน เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ฒร-3050 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 176
  IZ D-MAX Spark 1.9 S ตู้บรรทุก ดัดแปลง
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 177
  TT Revo Smartcab 2.4 G 2WD โครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 15/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-1099 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 178
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แช่เย็น
  วันจด : 18/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว แดง เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-6136 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 179
  IZ D-MAX
  วันจด : 16/01/2008 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : 549 ทะเบียน : ถค-5926 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 180
  IZ FTR
  วันจด : 15/11/1990 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : 368013 ทะเบียน : 87-5486 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 181
  Hino FG1JPPA
  วันจด : 15/06/2004 เกียร์ : สี : เลขไมล์ : 171109 ทะเบียน : 96-2867 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 182
  MB E300 Desel BlueTEC HYBRID AMG Dynamic
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 4กศ-846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 183
  VS S60 2.0 D4
  วันจด : 02/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-1187 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 184
  VV XC60 2.0 T5 BENZINE
  วันจด : 22/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กร-5143 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 185
  VS Caravelle 2.0 T5 BiTDI
  วันจด : 21/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮว-5893 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 186
  VS Caravelle 2.0 T5 BiTDI
  วันจด : 19/09/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1นค-6141 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 187
  IZ MU-X 3.0 Ddi DA DVD 2WD A/T (P)
  วันจด : 26/02/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 252,xxx ทะเบียน : 6กญ-8247 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 188
  TT Fortuner 2.8 V 2WD
  วันจด : 30/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-8924 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 189
  FD Everest 2.2 Titanium 2WD
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-4720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 190
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z Ddi Hi-lander
  วันจด : 26/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-6768 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 191
  TT Revo Smartcab 2.4 E+โครงสแตนเลสบนลูกกระบะ
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4203 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 192
  IZ D-MAX 1.9 Spacecab Z Ddi Hi-Lander
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-6990 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 193
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 29/08/2017 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 45x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-2048 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 194
  IZ D-MAX
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-3015 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 195
  TT Revo Smartcab 2.4 E+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 18/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4095 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 196
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-8611 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 197
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) แครี่บอยสูง
  วันจด : 28/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-4339 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 198
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner+SD Card
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-7353 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 199
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 13/02/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-8049 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
 • ลำดับที่ 200
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 27/09/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-3175 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/06/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 869

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20